Cau ffordd ar ôl i fan droi drosodd ger Aberystwyth

penparcau

Cafodd ffordd ei chau dros dro ar ôl i fan droi drosodd ar allt ger Aberystwyth.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys fod swyddogion wedi bod yn ailgyfeirio traffig ar ôl y gwrthdrawiad ar Heol-y-Bont ym Mhenparcau brynhawn Sul.

Dywedodd llefarydd ar ran y llu nad oedd unrhyw gynlluniau i gau'r ffordd yn swyddogol, a bod trefniadau wedi eu gwneud i symud y cerbydau oddi yno.

ychwanegodd y llefarydd nad oedd unrhyw un wedi eu hanafu'n ddifrifol.