Grantiau yn creu neu achub 3,700 o swyddi yng Nghymru

Tomlinson Dairies
Image caption Un o'r cwmniau sydd wedi elwa yw Tomlinson Dairies yn Wrecsam

Mae mwy na 3,700 o swyddi wedi eu creu neu eu diogelu yn dilyn buddsoddiadau mewn busnesau bach a chanolig yng Nghymru.

Mae Cyllid Cymru wedi buddsoddi mwy na £56m mewn busnesau yng Nghymru yn y cyfnod rhwng 2015 a 2016.

Roedd hynny'n gynnydd o £10m o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, a llwyddwyd i godi £79m o'r sector preifat.

O'r swyddi hynny cafodd 1,163 eu creu, a 2,555 eu diogelu.

'Llenwi bwlch'

Mae'r cwmnïau sydd wedi elwa yn cynnwys Tomlinson Dairies yn Wrecsam, Peerless Gas yn Sir y Fflint a Siltbusters yn Sir Fynwy.

Dywedodd cadeirydd y sefydliad, Gareth Bullock: "Rydym yn llenwi bwlch a adawyd gan fenthycwyr prif ffrwd, gan gynnig cyllid hyblyg i gwmnïau sy'n gallu ei chael yn anodd cael y pecyn sydd ei angen arnynt gan y ffynonellau traddodiadol o gyllid.

"Ble mae gostyngiad wedi bod yn y farchnad fuddsoddi ehangach, rydym yn gallu camu i mewn a chymryd y baich o risg, er mwyn helpu i gefnogi busnesau uchelgeisiol yng Nghymru."

Pynciau Cysylltiedig