Mesur Diddymu: Rhybudd am 'argyfwng cyfansoddiadol' posib

elin jones

Mae Llywydd y Cynulliad wedi rhybuddio y gallai llywodraeth y DU greu argyfwng cyfansoddiadol petawn nhw'n anwybyddu pleidlais yn y Senedd ar drosglwyddo pwerau o Frwsel i San Steffan.

Dywedodd Elin Jones wrth raglen Sunday Politics Wales ei bod hi'n dawel hyderus y byddai modd dod i ddatrysiad ac osgoi "anghydfod".

Mae'r prif weinidog Carwyn Jones eisoes wedi dweud na fydd yn cefnogi Mesur Diddymu Llywodraeth y DU, fyddai'n trosglwyddo deddfau Ewropeaidd yn ôl i Brydain wedi Brexit.

Mae Llywodraeth y DU am i'r pwerau gael eu cadw dros dro yn San Steffan er bod nifer ohonyn nhw yn ymwneud â meysydd datganoledig fel amaeth a'r amgylchedd.

'Gobeithiol'

Fis diwethaf fe ddywedodd yr Ysgrifennydd Brexit, David Davies y byddai llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad y cyrff datganoledig wrth drosglwyddo pwerau o'r UE.

Ond mae Ms Jones wedi cyhuddo'r llywodraeth yn San Steffan o ddewis cynllun sydd yn debygol o ennyn mwy o wrthwynebiad.

"Mae pobl Cymru wedi pleidleisio dros y fframwaith cyfansoddiadol deddfwriaethu sydd gennym ni ar hyn o bryd, a byddai cael unrhyw lywodraeth o unrhyw liw gwleidyddol neu unrhyw senedd yn anwybyddu hynny yn achosi argyfwng cyfansoddiadol difrifol," meddai.

"Rydw i'n obeithiol, yn dawel hyderus, na fyddwn ni'n cyrraedd y pwynt hwnnw."