Ysbytai'r gogledd 'angen gwella' wrth daclo heintiau

MRSA Image copyright Science Photo Library

Mae angen gwelliannau sylweddol yn nhri phrif ysbyty'r gogledd er mwyn lleihau'r risg o heintiau, yn ôl adroddiad.

Dywedodd Gill Harris, cyfarwyddwr gweithredol nyrsio a bydwreigiaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), fod targedau 2016/17 wedi eu methu.

Roedd hyn er gwaethaf cwymp o 25% yn yr achosion o Clostridium difficile (C. diff), a chwymp o 9% yn yr achosion o MRSA.

Mae gan y bwrdd iechyd ysbytai ym Mangor, Bodelwyddan a Wrecsam.

'Rhy uchel'

Yn ei hadroddiad, dywedodd Ms Harris: "Mae cyfraddau haint BIPBC yn parhau'n rhy uchel ac mae'r bwrdd iechyd wedi ymrwymo i amddiffyn pobl rhag heintiau.

"Mae angen gwelliannau ar draws sawl maes o safonau arferion clinigol allweddol... ac mae BIPBC yn canolbwyntio ar yr agweddau hyn o ofal."

Yn 2013 cafodd bwrdd iechyd mwyaf Cymru, sydd yn gofalu am 694,000 o bobl yn y gogledd, eu beirniadu wedi i 30 o gleifion farw o C. diff ar ôl iddyn nhw gael yr haint yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, Sir Ddinbych.

Yn ddiweddarach fe wnaeth y prif weithredwr, y cadeirydd a'r is-gadeirydd ymddiswyddo.

Image caption Dywedodd Gill Harris fod angen i'r bwrdd iechyd wneud rhagor

Cafodd yr Athro Brian Duerden ei gomisiynu i gynhyrchu adroddiad i'r haint, ac roedd yn hynod feirniadol.

Dywedwyd llynedd fod gwelliannau'r bwrdd iechyd, sydd hefyd yn cynnwys Ysbyty Gwynedd ym Mangor ac Ysbyty Maelor yn Wrecsam, yn "sylweddol iawn".

Betsi Cadwaladr yw'r unig fwrdd iechyd yng Nghymru sydd wedi bod dan fesurau arbennig am y ddwy flynedd diwethaf.

Bydd BIPBC yn cyfarfod ddydd Iau i drafod beth yn rhagor all gael ei wneud.

Pynciau Cysylltiedig