Côr Aber yn dal i frwydro

sgarmes

Mae gan gôr o Aberystwyth le mawr i ddiolch i'r arweinydd côr Gareth Malone.

Mae Sgarmes wedi ennill eu lle yn rownd derfynol cystadleuaeth corau Pitch Battle sy'n cael ei darlledu ar nosweithiau Sadwrn ar BBC One.

Er na wnaethon nhw ennill ar y noson y buon nhw'n cystadlu, penderfynodd Malone, prif feirniad y gyfres, ddewis y côr o Gymru fel ei wildcard.

Mae Huw Bates yn canu yn y côr ac fe yw rheolwr Sgarmes:

"Doedd wir ddim ots 'da ni golli i All the Kings Men gan ein bod ni wedi mwynhau'r profiad gymaint. Roedden nhw mor dalentog a ffeind felly roedden ni yn wirioneddol hapus drostyn nhw. Roedd hi'n dipyn o amser i aros i glywed ein bod wedi derbyn y wildcard, ond yn sicr, roedd hi werth yr oedi.

"Ni wedi gorfod cadw'r peth yn gyfrinach... a chyfrinach fydd y gân fyddwn ni yn ei chanu nos Sadwrn hefyd gan ein bod ni ddim am sbwylio'r syrpreis. Ond byddwn ni'n perfformio gyda Jermaine Jackson, felly hyd yn oed 'tase ni'n canu Ten Green Bottles, fydden ni dal yn chuffed!"

"Ta beth fydd y canlyniad, fyddwn ni gyd yn dathlu nos Sadwrn, gan fod hi'n dipyn o gamp i gôr bach o Aberystwyth gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth mor bwysig. O ie, wedes i wrthoch chi ein bod ni'n canu gyda Jermaine Jackson?"

Pitch Battle, BBC One, nos Sadwrn, 22 Gorffennaf, 19:25

Image caption Gareth Malone: Prif feirniad Pitch Battle