Hwyl fawr i'r hen Gwm!

Cwmderi

Dim ond strwythur dur sydd ar ôl bellach ond am flynyddoedd roedd y stryd hon yn un o'r rhai prysuraf yng Nghymru.

Dyma weddillion pentref Cwmderi, set wreiddiol Pobol y Cwm, ar safle'r BBC yn Llandaf. Mae 'na dros bum mlynedd ers i'r gyfres symud i Borth y Rhath ym Mae Caerdydd ond yr wythnos hon mae'r hen set yn cael ei datgymalu.

Mae'n deimlad rhyfedd i nifer o staff y BBC sydd wedi gweld y stryd chwedlonol yn ddyddiol ac mae'n deimlad chwithig hefyd i Llyr Morus, Cynhyrchydd y Gyfres:

"Mae'n deimlad od i weld yr hen Gwmderi yn cael ei dynnu i lawr - ma 'na lwyth o atgofion ynghlwm â'r lle.

"Ond mewn gwirionedd mae'r cast a'r criw wedi hen ymgartrefu yn y Cwmderi newydd, ac yn brysur ers blynyddoedd bellach yn creu straeon am y pentref bach arbennig yma."


Image caption Pobol y Cwm yw opera sebon deledu hynaf y BBC. Mi gafodd hi ei darlledu gyntaf yn Hydref 1974
Image caption Roedd Pobol y Cwm yn cael ei dangos ar BBC Cymru tan i S4C ddechrau darlledu yn 1982
Image caption Yr hen 'Deri Arms' yng nghanol y pentref
Image caption Sgerbwd dur yw'r cyfan sydd ar ôl o'r brif stryd yng Nghwmderi
Image caption Mae Pobol y Cwm yn cael ei darlledu bump noson yr wythnos ar S4C gyda rhifyn omnibws ar nos Sul
Image caption Er ei fod yn cael ei ffilmio yng Nghaerdydd, mae pentref dychmygol Cwmderi wedi ei leoli yng Nghwm Gwendraeth
Image caption Cafodd y gyfres ei chreu gan y cynhyrchydd drama, John Hefin
Image caption Roedd y set yn agos iawn at brif adeilad BBC Cymru
Image caption Mae 'na waith clirio yma!
Image caption Mae'r hen set wedi ei lleoli tu ôl i brif swyddfeydd y ganolfan ddarlledu yn Llandaf

Roedd stiwdios drama newydd y BBC ym Mhorth y Rhath yn dathlu pen-blwydd yn 5 oed ym mis Mawrth eleni.

Mae'r cyfleuster 175,000 metr sgwâr - yr un maint â thri chae pêl-droed - yn gartref i rai o raglenni mwyaf adnabyddus a phoblogaidd y BBC fel Doctor Who a Casualty, yn ogystal â Pobol y Cwm.

Mae'r cynyrchiadau hyn, ynghyd â'r rhaglenni eraill sy'n cael eu ffilmio ym Mhorth y Rhath, wedi creu dros 850 o oriau o raglenni ar gyfer y BBC dros y pum mlynedd ddiwethaf.


Image caption Y Cwmderi newydd ym Mhorth y Rhath