Diffoddwr tân o Gaerfyrddin yn gwadu ymosodiadau rhyw

David Richard Lewis Image copyright Athena Pictures

Clywodd llys bod diffoddwr tân o Gaerfyrddin wedi cyflawni ymosodiadau rhyw ar un o'i gydweithwyr dros gyfnod o 17 mis.

Ar un achlysur, fe glywodd Llys y Goron Abertawe bod David Richard Lewis, 40, wedi gafael ym mronnau'r ddynes wrth iddi gario hambwrdd yn llawn diodydd poeth.

Dywedodd Mr Lewis mai "hiwmor" oedd y digwyddiadau, a bod y ddynes yn "barod i gymryd rhan" mewn "gêmau" yn y gweithle.

Mae'n gwadu pum cyhuddiad o ymosodiadau rhyw.

'Neb yn fy nghredu'

Mae'r honiadau'n cyfeirio at ddigwyddiadau rhwng Mai 2014 a Hydref 2015.

Fe glywodd y rheithgor honiadau fod Mr Lewis wedi tynnu trowsus y ddynes ac, ar achlysur arall, wedi datgloi ac agor drws toiled tra'r oedd hi yno.

Clywodd y llys hefyd fod y diffynydd wedi colli ei swydd yn dilyn ymchwiliad mewnol.

Pan ofynnwyd i'r achwynydd pam nad oedd hi wedi mynd at yr heddlu cyn i Mr Lewis golli'i swydd, dywedodd ei bod yn meddwl y byddai "neb yn fy nghredu".

Mae'r achos yn parhau.