Cwmni paneli o Gasnewydd yn mynd i ddwylo'r gweinyddwr

Coilcolor

Mae rheolwr gyfarwyddwr Coilcolor wedi cadarnhau fod y cwmni'n bwriadu penodi gweinyddwr, ac y bydd 50 o staff yn colli eu gwaith.

Roedd y cwmni o Gasnewydd yn cynhyrchu'r rhan fwyaf o'r paneli glas ac oren ar gyfer Ikea ac EasyJet, ond fe gafodd y busnes ei daro gan lifogydd fis Tachwedd y llynedd.

Dywedodd y rheolwr gyfarwyddwr, Dean Proctor fod eu banc wedi lleihau eu gorddrafft ychydig wythnosau'n ôl, a bod y cwmni wedi ei osod mewn categori arbennig am eu bod yn cael trafferth talu eu biliau.

"Yn seiliedig ar gyngor methdalu, rydym yn mynd i ddwylo'r gweinyddwyr," meddai Mr Proctor.

"Byddaf yn siarad â staff y bore 'ma, ac erbyn diwedd y dydd, byddwn yn nwylo'r gweinyddwr."

Image copyright Coilcolor
Image caption Mae rheolwyr yn dweud bod y cwmni wedi mynd i drafferthion wedi i lifogydd achosi difrod gwerth £3.7m

Mae 50 o staff yn gweithio ar y safle yng Nghasnewydd.

Dywedodd Mr Proctor ei fod yn credu bod y busnes yn un hyfyw, ond eu bod wedi mynd i drafferthion ar ôl i lifogydd achosi difrod gwerth cannoedd o filoedd o bunnoedd.

Mae'n honni fod y llifogydd wedi dod o dir Llywodraeth Cymru sy'n ffinio â'i fusnes, a hynny er iddo godi pryderon am y system ddraenio yno yn 2015.

Mae e hefyd yn honni fod swyddogion o Lywodraeth Cymru wedi cytuno i gyfrannu at gostau glanhau "o fewn dyddiau yn hytrach nag wythnosau", ond yn lle hynny, ei fod wedi cael cynnig benthyciad llog 11% a bod y busnes nawr yn cael trafferth cwrdd â chostau.

Cynnig cymorth

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad ydyn nhw wedi derbyn cais swyddogol gan Coilcolor na'u hyswirwyr.

Trefnodd Llywodraeth Cymru fenthyciad i Coilcolor drwy Gyllid Cymru, ond roedd y cwmni'n feirniadol o'r gyfradd llog o 11%.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Bydd swyddogion yn parhau i gadw mewn cysylltiad gyda'r cwmni ac maen nhw'n barod i gynnig unrhyw gymorth o fewn ein gallu i gefnogi'r cwmni a'r gweithwyr."

Dywedodd Mr Proctor y bydd y diwrnod yn un anodd i staff, ond pwysleisiodd ei fod yn chwilio am brynwr i'r safle a'i fod yn hyderus y gall fod yn fusnes llwyddiannus yn y dyfodol.

"Fe siaradais â nhw ddoe ac maen nhw i gyd yn gwybod beth sy'n dod."

Cwestiynu ymateb Llywodraeth

Dywedodd Mohammad Asghar, Aelod Cynulliad dros ranbarth y De Ddwyrain fod y newyddion yn siom fawr: "Rhaid i chi gwestiynu ymateb Llywodraeth Cymru i'r argyfwng, sydd wedi gwneud fawr ddim i fynd i'r afael â'r pryderon ac atal y gwaethaf rhag digwydd.

"Mae hefyd yn tanlinellu fy mhryderon sylfaenol am Gyllid Cymru, a oedd ond yn fodlon cynnig help ariannol ar raddfa fenthyg eithafol o 11%.

"Bydd newyddion heddiw'n anodd i staff sy'n mynd i golli eu gwaith, ac mae'n hanfodol nawr fod Llywodraeth Cymru'n gwneud pob ymdrech i gefnogi'r rhai sydd wedi eu heffeithio â'r datblygiad, a helpu'r cwmni i ddod o hyd i brynwr ar gyfer y safle."

Dywedodd Aelod Cynulliad Llafur Gorllewin Casnewydd, Jayne Bryant: "Dwi wedi bod mewn cysylltiad â rhai aelodau o staff a'r gweinyddwyr a byddaf yn parhau i wneud popeth posib fel yr Aelod Cynulliad lleol.

"Dwi wedi siarad â'r Ysgrifennydd Cabinet a gofyn am sicrwydd fod Llywodraeth Cymru'n gwneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi staff ar yr amser anodd hwn."

Straeon perthnasol