Ymosodiad Caerdydd: Arestio ail ddyn wedi marwolaeth

stryd theodore Image copyright Google
Image caption Digwyddodd yr ymosodiad yn Stryd Theodore yn oriau man y bore ddydd Iau

Mae ail ddyn bellach wedi ei arestio mewn cysylltiad â llofruddiaeth tad i ddau o blant yng Nghaerdydd.

Yn y cyfamser mae'r heddlu wedi cadarnhau mai Sean Kelly, 37 o Gaerdydd, oedd y dyn fu farw.

Mae dyn 18 oed eisoes wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth, a dywedodd Heddlu'r De bod dyn 45 oed hefyd wedi ei gadw yn y ddalfa bellach.

"Rydyn ni'n parhau i apelio ar unrhyw un all fod â gwybodaeth i gysylltu gyda ni os nad ydyn nhw wedi gwneud yn barod," meddai'r Ditectif Brif Arolygydd, Richard Jones.

Tad i ddau

Bu farw Mr Kelly yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd ddydd Sul, yn dilyn ymosodiad yn ardal Adamsdown y ddinas yn oriau mân y bore ddydd Iau.

Mae'r heddlu wedi gofyn i unrhyw a welodd unrhyw beth amheus yn ardal Stryd Pearl, Stryd Theodora neu Broadway y ddinas i gysylltu â nhw.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Sean Kelly ei fod yn ddyn oedd yn "byw ei fywyd i'r eithaf".

"Roedd hefyd yn fab, tad, brawd ac ewythr gwych. Roedd yn dad cariadus i'w ddau o blant a bydd colled fawr ar ei ôl. Hoffem breifatrwydd ar yr adeg hon er mwyn galaru."

Pynciau Cysylltiedig