Person yn sownd ar ôl i eglwys gwympo yng Nghaerdydd

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae timau arbenigol wedi eu hanfon i'r digwyddiad

Mae un dyn yn sownd ôl i adeilad gwympo ger rheilffordd yng Nghaerdydd.

Dywedodd y Gwasanaeth Tân ac Achub bod dau berson wedi llwyddo i ddianc o'r hen eglwys, a bod swyddogion "yn y broses o chwilio am ac achub y trydydd".

Mae'r gwasanaethau brys wedi cadarnhau bod un person wedi ei anafu.

Cafodd cerbydau arbenigol eu hanfon i'r safle am tua 14:50.

Dywedodd cwmni Young Contractors bod eu gweithwyr wedi bod ar y safle ers rhai wythnosau, ond nad oedd staff y cwmni yno ddydd Mawrth.

Cafodd trenau rhwng Caerdydd a Chasnewydd eu hatal ar ôl y digwyddiad, ond mae rhan o'r rheilffordd bellach wedi ail-agor.

Dywedodd Trenau Arriva Cymru bod y digwyddiad yn achosi oedi o hyd at awr.

Dywedodd Eric Bellew o Wasanaeth Tan ac Achub De Cymru bod swyddogion yn cydweithio â Network Rail er mwyn i wasanaethau llawn ddychwelyd cyn gynted â phosib.

Ychwanegodd bod Heol Pearl a strydoedd agos wedi eu cau, gan ofyn i yrwyr osgoi'r ardal os yn bosib.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol