Arestio dau yng Nghaerdydd dan y Ddeddf Terfysgaeth

heddlu

Mae dau berson o Gaerdydd wedi eu harestio dan y Ddeddf Terfysgaeth.

Mae dyn, 34, a dynes, 36, yn cael eu holi ar amheuaeth o ddosbarthu cyhoeddiadau terfysgol.

Cafodd tri adeilad yn y brifddinas eu chwilio.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Lee Porter bod yr heddlu'n dal i apelio am gymorth y cyhoedd wrth daclo eithafiaeth.

Pynciau Cysylltiedig