Arddangos cynllun ysgol uwchradd newydd Aberhonddu

Ysgol Aberhonddu Image copyright Google

Fe fydd cynlluniau ar gyfer ysgol uwchradd newydd £22m ym Mhowys yn cael eu harddangos ddydd Mercher.

Byddai'r ysgol newydd yn cymryd lle adeilad presennol Ysgol Uwchradd Aberhonddu, gan ddatblygu ysgol "sy'n ateb gofynion addysg yn yr 21ain Ganrif".

Fe ddyfarnwyd y cytundeb o adeiladu'r ysgol i gwmni BAM Construction gan Gyngor Powys ym mis Mai.

Dywedodd un aelod o gabinet Cyngor Powys, Myfanwy Alexander fod hwn yn "gyfnod cyffrous" ar gyfer cyfeillion a disgyblion yr ysgol.

Gall y cyhoedd weld y cynlluniau ym mhrif neuadd yr ysgol bresennol rhwng 16:00 a 20:00.

Fe gafodd achos busnes ar gyfer y prosiect ei gymeradwyo hydref diwethaf, fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru.

Yn gynharach y mis hwn, fe newidiodd Cyngor Powys benderfyniad y cabinet blaenorol i gau y ffrwd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu.

Pynciau Cysylltiedig