Dyn wedi marw ar ôl i eglwys gwympo yng Nghaerdydd

Debris

Mae un dyn wedi marw ar ôl i hen eglwys gwympo ger rheilffordd yng Nghaerdydd.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bod criwiau wedi darganfod y dyn yn yr adeilad yn ardal Y Sblot.

Llwyddodd dau berson arall i ddianc o'r adeilad.

Mae'r gwasanaethau brys wedi cadarnhau bod un person wedi ei anafu.

Image copyright @SPIRITismywolf

Cafodd cerbydau arbenigol eu hanfon i'r safle am tua 14:50.

Dywedodd Gareth Davies o'r gwasanaeth tân y byddai criwiau'n gweithio dros yr oriau nesaf i symud corff y dyn.

Ychwanegodd: "Fel gwasanaeth, hoffwn estyn ein cydymdeimlad i deulu'r unigolyn ar hyn o bryd."

Dywedodd cwmni Young Contractors bod eu gweithwyr wedi bod ar y safle ers rhai wythnosau, ond nad oedd staff y cwmni yno ddydd Mawrth.

Cafodd trenau rhwng Caerdydd a Chasnewydd eu hatal ar ôl y digwyddiad, ond mae rhan o'r rheilffordd bellach wedi ail-agor gyda llai o wasanaethau na'r arfer yn rhedeg.

Image copyright Wales News Service

Yn ôl adroddiad gafodd ei baratoi ar gyfer cyngor Caerdydd ym Mehefin 2016, cyn dechrau gwaith atgyweirio pont gerllaw fel rhan o uwchraddio rheilffyrdd, fe gafodd yr adeilad ei ddisgrifio fel "strwythur peryglus" a oedd mewn perygl o "gwympo unrhyw funud".

Fe rybuddiodd awduron yr adroddiad (Brunton Knowles) fod rhan o'r adeilad a oedd yn agos at y rheilffordd yn ansefydlog ac angen ei sefydlogi neu gall niweidio'r traciau.

Dywedodd arweinydd cyngor Caerdydd Huw Thomas y byddai'n rhaid gofyn i sut lwyddodd yr adeilad i "ddirywio cymaint", gan ychwanegu nad oedd yn deall sut oedd wedi gallu "dirywio cymaint dros y degawdau".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol