Cyhuddo dau o lofruddio dynes yn Sir Benfro yn 2011

Heddlu

Mae dau berson wedi ymddangos yn y llys wedi'u cyhuddo o lofruddio dynes oedrannus yn Sir Benfro yn 2011.

Daw'r cyhuddiadau wedi i Heddlu Dyfed Powys ddweud eu bod wedi cynnal "ymchwiliad trylwyr diweddar" i farwolaeth Betty Guy o ardal Hwlffordd chwe blynedd yn ôl.

Fe wnaeth Penelope John, 50 o Landudoch, a Barry Rogers, 32 o Abergwaun, ymddangos yn Llys Ynadon Hwlffordd ddydd Mercher wedi eu cyhuddo o lofruddio Ms Guy, oedd yn 84 pan fu hi farw.

Mae'r heddlu hefyd wedi cadarnhau fod Penelope John yn fam i Barry Rogers, ac fe roedd Ms Guy, yn fam i Ms John ac yn nain i Mr Rogers.

Cafodd y ddau eu cadw yn y ddalfa i ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener.

Pynciau Cysylltiedig