DJ Bry: Sut i fwynhau'r Sioe

  • Cyhoeddwyd

Fe fydd DJ Bry yn, wel DJ'o yn y Pentre Ieuenctid yn Sioe Frenhinol Llanelwedd yr wythnos nesa', felly pwy yn well i roi tips ar beth i bacio cyn anelu'r babell neu garafán am Lanelwedd na un o sêr Hansh S4C:

line
Ffynhonnell y llun, Just Shoot Me
Disgrifiad o’r llun,
DJ Bry wrthi!

Dwi ddim yn un sy'n paco!! Ma' staff 'da fi i neud pethe fyla (Mam). Ond jyst cyn bod rhaid i fi adel i fynd i'r Sioe, ma' rhaid i fi wneud yn siŵr fod y pethe' essential 'ma mewn.

1. Pants glân (rheol Mam) - chi byth yn gw'bod pryd y byddan nhw'n dod mewn i'r golwg, ac o dan ba sefyllfa. Ond ma gwd chance bydd pobl yn eu gweld nhw.

2. Snacej - achos ma' b'yta lan yn y show yn ddrud. Ma' snacej yn allweddol i joio. Boed yn crispej, siocled, cnau, pretzels - ma'r rhestr yn ddi-ddiwedd, ond ma' rhaid cal bag o rwbeth i bas'o rownd y grŵp.

3. Tiwns - bydden i'n DJ itha' gwael se'n i'n anghofio cerddoriaeth i wthnos y Sioe. Hefyd - bydde gwd chance bydden i ddim yn ca'l y'n nhalu - so bydd RHAID i fi gofio hwn. Bendant.

4. Lot o ddŵr - i gadw'n hydrated. I syrfeifo'r hangover. I ga'l brec bach a mynd i'r toilet.

5. Gwd tent a matras - fi'n lico bod digon o le 'da fi dros yr w'thnos. 4 man tent - gewch chi ddim lot gwell! Digon o le i rowlo biti'r lle yn y nos a ddim mynd yn rhy dwym yn y bore! Sai'n dueddol o gal lot o gwsg w'thnos y Sioe, fel ma' lot o bobl yn profi hefyd, felly ma'n bwysig iawn i gal rwbeth/rhywun rhwydd i orwedd arno… Comfort sy'n number one.

Disgrifiad o’r llun,
Gobeithio bydd gwell siâp ar babell DJ Bry na'r un yma!

6. Shorts - i allu topo'r tan lan. Ma' ishe bach o Vitamin D ar bawb. Dyw e ddim yn hawdd edrych fel hyn bob dydd, dwi'n 'neud edrych yn sbeshal yn rhwydd, fi'n deall 'ny, ond ma' lot o waith i neud yn y cefndir…

7. Eli haul - achos dyw llosgi yn y dydd a cysgu mewn tent ddim yn ffyni. Wel - odi… i bobl eraill. Ond dim os taw fi yw e. S'im e'n ffyni wedyn.

8. Charger ffôn - neu bydd dim gobeth ca'l requests am ganeuon a shoutouts yn y YPV [Pentre Ieuenctid]. Bydd hi'n go dawel 'na wedyn. A s'neb yn lico tawel lawr fana. Os y'ch chi lawr yn y Pentref Ieuenctid eleni danfonwch neges i fi ar trydar @HuwDjBry.

9. Pwmp asthma- rhag ofn byddai'n joio bach gormod a mynd bach rhy ecseited. Health and Safety never has a day off.

10. Ffrindie a chwmni da - achos allwch chi ddim rili joio a ca'l sesh ar ben eich hunan. Wel, gallwch chi… ond by' chi'n edrych fel rial weirdo.

Ond 'dw'i wastad yn dod i ben a gwneud lot o ffrindie newi'... mond am w'thnos y Show.

Disgrifiad o’r llun,
DJ Bry yn barod am y Show