Cyn-ddiffoddwr yn ddieuog o ymosodiad rhyw

David Richard Lewis Image copyright Athena Pictures

Mae cyn-ddiffoddwr tân o Gaerfyrddin wedi ie gael yn ddieuog o ymosodiadau rhyw ar gydweithiwr.

Roedd David Richard Lewis, 40 oed, wedi ei gyhuddo o gyffwrdd anweddus o'r fenyw ar sawl achlysur dros gyfnod o 17 mis. Roedd wedi gwadu'r cyhuddiadau.

Fe gymerodd rheithgor o chwe menyw a chwe dyn bedair awr a hanner i ddod i ddyfarniad dieuog.

Yn ystod yr achos, fe glywodd y llys honiadau bod Mr Lewis wedi gafael ym mronnau'r fenyw wrth iddi gario hambwrdd o ddiodydd, a'i fod hefyd wedi cyffwrdd â hi yn amhriodol wrth iddi gerdded i fyny'r grisiau.

Roedd honiad hefyd ei fod wedi datgloi drws toiled tra'r oedd y fenyw yn ei ddefnyddio.

Dywedodd Mr Lewis nad oedd yr un o'r pethau yna wedi digwydd o gwbl.

Clywodd y llys eirda ar ran Mr Lewis gan nifer o bobl gan gynnwys meddyg, athro a rheini mewn clwb rygbi lleol lle mae'n hyfforddwr, ac fe gafodd ei ddisgrifio fel "dyn teuluol caredig sy'n gweithio'n galed".

Fe glywodd y llys hefyd fod Mr Lewis nawr yn gweithio fel gyrrwr lori wedi iddo gael ei ddiswyddo gan y Gwasanaeth Tân yn 2016 yn dilyn ymchwiliad mewnol.

Straeon perthnasol