Adroddiad yn honni bod cost gofal plant yn is yng Nghymru

gofal plant Image copyright Getty Images

Mae adroddiad newydd yn dangos fod cost gofal plant yn ystod gwyliau wedi gostwng yng Nghymru ond wedi cynyddu yng ngweddill Prydain.

Mae'r ddogfen gan yr Ymddiredolaeth Teulu a Gofal Plant yn seiliedig ar wybodaeth gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, sy'n rhoi cyngor am wasanaethau plant ar ran awdurdodau lleol.

Yn ôl rhai rhieni, mae'n amhosib dod o hyd i ofal da i'w plant am bris rhesymol.

Mae'r ymddiriedolaeth yn galw ar yr awdurdodau i sicrhau fod rhieni ar eu hennill ar ôl talu am ofal plant.


'Mae'n fwy na'r morgais'

Mae Owain Jones o Gaerdydd yn dad i ddau o blant ac er bod y ffigyrau yn dangos bod pris gofal plant wedi gostwng, nid dyna ei brofiad e.

"Mae e'n ddrud eithriadol i fod yn onest," meddai.

"Dyma'r gost fwyaf i ni fel teulu - mae'n fwy na'r morgais, mae'n fwy nag unrhyw fil arall. Y gost arferol yw £50 y diwrnod yr un - felly pan 'dach chi'n meddwl am ddau o blant, ma'n ddrud iawn i ni fel teulu.

"Dwi'n eitha siomedig - mae 'na sôn wedi bod 'na 30 awr o ofal plant yn mynd i fod am ddim - ond does dim tystiolaeth o hynny hyd yma."


Yn y cyfamser mae'r Ymddiriedolaeth Teulu a Gofal Plant yn galw ar lywodraethau San Steffan, yr Alban a Chymru i:

  • Sicrhau fod pob rhiant sy'n gweithio ar ei ennill wedi talu am ofal plant;
  • Sicrhau fod gofal plant ar gael gydol y flwyddyn, gan gynnwys gofal i blant ysgol. Mae yna alw am flaenoriaethu grwpiau lle mae'r prinder mwyaf sef plant 12 i 14 a phlant anabl;
  • Cefnogi awdurdoau lleol i ddarparu gwybodaeth o'r radd flaenaf ar ofal plant yn ystod y gwyliau gan gynnwys gwybodaeth ar lein ar y gofal plant sydd ar gael.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud bod gan awdurdodau lleol yng Nghymru well dealltwriaeth o'r gofal sydd ar gael nac awdurdodau yn Yr Alban a Lloegr, ond mae mae mwy o awdurdodau yng Nghymru wedi dweud nad oes ganddyn nhw ddigon o ofal plant i gwrdd â gofynion rhieni.