Aelodau UKIP yn galw am ddadethol AC 'anghwrtais'

Michelle Brown

Mae aelodau o UKIP yn y gogledd wedi galw am ddadethol un o Aelodau Cynulliad rhanbarthol y blaid.

Maen nhw'n honni fod Michelle Brown yn "siarp ac anghwrtais" wrth aelodau lleol.

Mae Shaun Owen, ysgrifennydd cangen Delyn o'r blaid, wedi ysgrifennu at y pwyllgor gwaith cenedlaethol yn galw arnyn nhw i gymryd camau yn ei herbyn.

Dywedodd UKIP fod y llythyr wedi ei ysgrifennu gan grŵp bach iawn sy'n dal dig yn erbyn Ms Brown.

Yn y llythyr, mae Mr Owen yn dweud fod cyfarfod o'r gangen ar 8 Gorffennaf wedi cytuno ar y cynnig canlynol:

"Fod cangen Gogledd Cymru'n galw ar y Pencadlys i ddadethol/symud Ms Brown o'i swydd fel ein cynrychiolydd UKIP ar lefel leol ac fel ein cynrychiolydd yn y Cynulliad Cenedlaethol."

Mae'n nodi fod Aelod Seneddol Ewropeaidd UKIP yng Nghymru, Nathan Gill, sydd hefyd yn Aelod Cynulliad annibynnol, hefyd yn bresennol yn y cyfarfod.

Dywedodd Shaun Owen: "Am beth amser, rydym wedi ein siomi'n fawr â natur siarp ac anghwrtais Ms Brown tuag at UKIP yn lleol.

"Mae ei diffyg ymdrech wrth geisio gwireddu amcanion y blaid yn lleol ac yn genedlaethol yn achos pryder i aelodau ar draws y rhanbarth."

Ychwanegodd ei fod yn credu y bydd aelodau'n rhoi'r gorau i gefnogi UKIP os bydd Michelle Brown yn parhau yn y rôl.

'Dal dig'

Mewn ebost a gafodd ei anfon at aelodau ddydd Mercher, sydd wedi ei weld gan BBC Cymru, dywedodd Mr Owen nad oedd y pwyllgor gwaith wedi ymateb i'w lythyr.

Dywedodd llefarydd ar ran grŵp Cynulliad UKIP: "Doedd y cyfarfod y mae'r llythyr yn ei ddisgrifio ddim wedi ei awdurdodi gan UKIP Cymru ac nid yw'n dal arwyddocad cyfansoddiadol o fewn y blaid.

"Mae'r llythyr hwn a'r weithred o'i 'ollwng' i'r wasg wedi ei wneud gan grwp bach dinod o unigolion sy'n dal dig yn erbyn Michelle Brown ers tro."

Yn unol â rheolau'r Cynulliad, fyddai UKIP ddim yn gallu dadethol Ms Brown o'i swydd fel Aelod Cynulliad yn y Gogledd.

Petai'r blaid yn penderfynu ei diarddel o grŵp UKIP, mi fyddai'n parhau i gynrychioli'r Gogledd fel Aelod Cynulliad, ond fel aelod annibynnol yn hytrach nag o dan adain UKIP.

Ym mis Chwefror, gwadodd Ms Brown honiad ei bod wedi smygu cyffuriau meddal mewn ystafell gwesty.

Mynnodd hefyd ei bod wedi gweithredu'n briodol wedi iddi ddod i'r amlwg ei bod wedi trafod sut i newid hysbyseb am swydd er mwyn helpu ei brawd i gael cyfweliad am y swydd.