Cyhuddo dyn o droseddau terfysgol

terfysgaeth

Mae'r heddlu'n dweud bod dyn o Gaerdydd wedi ei gyhuddo o droseddau yn ymwneud â therfysgaeth.

Cafodd y dyn 34 oed ei arestio ddydd Mawrth ar amheuaeth o ddosbarthu cyhoeddusrwydd terfysgol.

Mae disgwyl iddo fynd o flaen llys ynadon Westminster ddydd Iau wedi ei gyhuddo o bedair trosedd dan y ddeddf terfysgaeth.

Mae dynes 36 oed o ardal Caerdydd a gafodd ei harestio wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth.