Cyhuddo dyn 71 o Landeilo o dreisio merch dan 16

Cartref-y-Gelli
Image caption Daw'r ymddangosiad yn dilyn ymchwiliad i honiadau o gam-drin hanesyddol mewn ysgol ac yng nghartref gofal Cartref-y-Gelli

Mae dyn 71 oed o Landeilo wedi ymddangos o flaen ynadon yn Llanelli ar gyhuddiad o dreisio merch dan 16.

Cafodd David Thomas ei gyhuddo yn dilyn ymchwiliad i honiadau o gam-drin plant yn Ysgol Rhydygors yng Nghaerfyrddin rhwng 1976 a 1986, ac yng nghartref gofal Cartref-y-Gelli rhwng 1986 a 1990.

Yn ôl yr honiadau, cafodd y ferch ei threisio yng ngogledd Cymru.

Wnaeth Mr Thomas ddim pledio'n ffurfiol ddydd Iau.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth ac mae disgwyl iddo fynd gerbron Llys y Goron Abertawe ar 21 Awst.