Carchar i yrrwr am daro cerddwr ar ôl 10 peint o gwrw

  • Cyhoeddwyd
yfed a gyrru
Disgrifiad o’r llun,
Mae Shaun Poole wedi ei garcharu am dair blynedd

Mae gyrrwr a darodd cerddwr, gan ei anafu yn ddifrifol, ac yna ffoi, ar ôl iddo yfed 10 peint o gwrw wedi ei garcharu.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Shaun Poole, 35 oed, wedi colli rheolaeth o'i gar ar Ffordd Newydd yng Nglyn Ceiriog, Wrecsam ar 22 Mehefin.

Fe wnaeth daro Ciron Davies, â gafodd ei daflu i'r awyr, cyn ei adael yn gorwedd wedi anafu'n ddrwg yn nghanol y ffordd.

Fe gyfaddefodd Poole, o Lyn Ceiriog, iddo achosi anaf difrifol drwy yrru'n beryglus, ac fe gafodd ei garcharu am dair blynedd ddydd Iau.

Mae hefyd wedi ei wahardd rhag gyrru am bum mlynedd a hanner ar ôl cyfaddef methu â darparu profion gwaed ac anadl, methu â stopio, a gyrru heb yswiriant.

'Anwybyddu diogelwch'

O ganlyniad i'w anafiadau mae Mr Davies bellach yn gaeth i gadair olwyn.

Clywodd y llys fod gan Poole euogfarnau blaenorol, gan gynnwys tri achos o yfed a gyrru, gyrru tra'i fod wedi ei wahardd a gyrru'n ddiofal.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry: "Unwaith eto rydych wedi profi eich bod yn anwybyddu diogelwch defnyddwyr y ffordd ac yn anwybyddu cyfreithiau moduro yn llwyr.

"Fe adawoch chi rywun wedi'i anafu yn y ffordd, heb ddangos unrhyw hid os oedd yn fyw neu'n farw."