Pen-blwydd Hapus Sesiwn Fawr!

  • Cyhoeddwyd

Bydd Sesiwn Fawr arall yn cael ei chynnal yn Nolgellau ar benwythnos 21-23 Gorffennaf. Mae'r digwyddiad yn dathlu pen-blwydd yn 25 eleni.

Ymhlith yr artistiaid fydd yn perfformio eleni bydd yr arwyr lleol Sŵnami, Alys Williams, Yr Eira a Bob Delyn a'r Ebillion. Roedd Twm Morys a'r criw hefyd yn perfformio yn yr ŵyl gyntaf yn 1992. Bydd gwledd o lenyddiaeth a chomedi ar gael hefyd yn ystod y penwythnos.

I ddathlu'r garreg filltir arwyddocaol yn hanes yr ŵyl, dyma gasgliad o bosteri hyrwyddo dros y blynyddoedd: