'Angen rheoli llygredd amaethyddol yn well'

  • Cyhoeddwyd
ffermFfynhonnell y llun, IvanZivkovic/Getty Images

Mae cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dweud ei bod yn "gynyddol bryderus" nad yw delio â llygredd amaethyddol yn uchel ar restr Llywodraeth Cymru.

Mae nifer annerbyniol o achosion o lygredd biswail wedi bod yn ddiweddar, meddai Diane McCrea, ac mae hynny'n parhau.

Mae hi wedi crynhoi ei sylwadau mewn llythyr at yr Ysgrifennydd Amgylchedd, Lesley Griffiths.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai'n gweithio gyda'r diwydiant i geisio dod o hyd i ateb.

Grŵp gweithredol

Yn y llythyr mae Ms McCrea yn amlinellu'r ymdrechion sy'n cael eu gwneud gan CNC, ac mae'n cyfeirio at grŵp sydd wedi'i ffurfio yn benodol at y gwaith - mae'r grŵp hwnnw yn cynnwys yr undebau amaethyddol a Dŵr Cymru.

Ond mae Ms McCrea yn teimlo bod angen gwneud mwy.

Daw ei sylwadau wedi i grwpiau sy'n gysylltiedig â physgota feirniadu CNC yn gynharach eleni. Roedd 'na honiadau nad oedd digon o reolaeth ar lygredd amaethyddol.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Diane McCrea yn trafod y mater ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd

Mae Ms McCrea yn honni bod cyfanswm o 679 achos llygru gan slyri wedi'u cofnodi ers 1 Ionawr 2010 - a hynny yn bennaf o ffermydd llaeth.

Mewn 15% o'r achosion - y rhai mwyaf difrifol - roedd 'na rybuddion ac erlyniadau.

Dywedodd bod enghreifftiau da o CNC yn cydweithio gyda'r llywodraeth, ond er hynny ei bod yn "gynyddol bryderus nad oes trosolwg angenrheidiol" yn cael ei wneud.

'Cydweithio'

Wrth drafod y mater yn y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd ddydd Llun mae disgwyl i Ms McCrea bwysleisio pa mor bwysig yw gwella'r drefn o arolygu cadw silwair a biswail yn ddiogel ar ffermydd.

Bydd hi hefyd yn pwyso ar Lywodraeth Cymru i gael deddfwraeith bwrpasol i ddelio â llygredd amaethyddol.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru y byddai Ms Griffiths yn ymateb i'r llythyr maes o law.

Ychwanegodd: "Mae mynd i'r afael â llygredd amaethyddol yn hanfodol os ydym am wella ansawdd dŵr yng Nghymru.

"Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag Cyfoeth Naturiol Cymru, y diwydiant ffermio a phartïon perthnasol eraill i ddod o hyd i ateb sy'n gweithio i bawb."