Penodi'r barnwr Cymreig cyntaf i'r Goruchaf Lys

Lord Justice Lloyd Jones Image copyright Supreme Court

Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi pwy yw'r aelod Cymreig cyntaf o'r Goruchaf Lys.

Mae'r Arglwydd Ustus Lloyd Jones - Syr David Lloyd Jones - wedi bod yn farnwr ar gylch llysoedd Cymru a chafodd ei benodi i'r Llys Apêl yn 2012.

Mae'n un o dri ustus newydd, ac fe gafodd ei eni a'i fagu ym Mhontypridd.

Mae galwadau wedi eu gwneud yn y gorffennol i benodi barnwyr Cymraeg i'r Goruchaf Lys, wrth i gyfreithiau Cymreig gael eu pasio yn y Cynulliad.

Ond er fod gan yr Alban a Gogledd Iwerddon systemau barnwrol ers tro, mae'r Arglwydd Thomas o Gresffordd eisoes wedi dweud nad oedd angen penodi 12 o farnwyr llawn amser o Gymru gan fod y galw i ymdrin a chyfreithiau Cymreig yn brin.

Fodd bynnag, dywedodd prif weithredwr y llysoedd ar y pryd, Jenny Rowe, wrth i'r corff o gyfraith Gymreig gynyddu oherwydd datganoli byddai angen ystyried penodi barnwr oedd â dealltwriaeth o gyfreithiau Cymreig.