Rhybudd am wasanaethau Caerdydd oherwydd diffyg cyllideb

  • Cyhoeddwyd
neuadd y ddinasFfynhonnell y llun, M J Richardson/Geograph

Gall gwasanaethau ddod i ben wrth i Gyngor Caerdydd wynebu diffyg o £74m yn eu cyllideb dros y tair blynedd nesaf.

Mae angen i'r awdurdod arbed £25m yn y flwyddyn 2017-18, naill ai drwy gynyddu treth cyngor, defnyddio cronfeydd wrth gefn, capio cyllidebau ysgolion neu drwy dorri gwasanaethau.

Dywedodd y Cynghorydd Chris Weaver fod diogelu trigolion rhag y gwaethaf o'r toriadau yn "mynd i fod yn anoddach bob blwyddyn".

Mae'r cyngor eisoes wedi gwneud £200m o arbedion yn ystod y 10 mlynedd diwethaf.

Yn y tair blynedd nesaf mae angen i'r awdurdod ddod o hyd i £74m i lenwi'r diffyg yn y gyllideb, yn ôl Adroddiad Strategaeth sydd wedi ei baratoi i gael ei gyflwyno i'r cabinet ddydd Iau.

'Heriol'

Dywedodd y Cynghorydd Chris Weave: "Nid oes dwywaith amdani, bydd pontio'r bwlch hwn yn y gyllideb yn heriol iawn, Yn enwedig yng ngoleuni'r arbedion mae'r Cyngor wedi'u gwneud dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

"Mae angen i ni barhau i foderneiddio'r modd yr ydym yn gweithio er mwyn sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau y gallwn ar gyfer trethdalwyr, ond hefyd mae'n rhaid i ni fod yn onest gyda'r trigolion.

"Mae rhai gwasanaethau y bydd rhaid iddynt gael eu dileu neu fe gânt eu hachub dim ond drwy weithio mewn partneriaeth gyda phreswylwyr neu sefydliadau newydd, neu ddod o hyd i ffyrdd newydd o dalu am gostau.

"Nid yw'r cyfnod o gyni wedi dod i ben, er gwaetha'r hyn fyddwch efallai wedi'i glywed ar y newyddion ac rydym yn wynebu amser caled o'n blaenau," meddai.