Cyngor Sir Ddinbych am werthu Castell Bodelwyddan

Published
image copyrightDot Potter/ Geograph
image captionMae'r castell yn eiddo i'r cyngor ers yr 1980au

Mae disgwyl i'r awdurdod lleol yn Sir Ddinbych werthu un o atyniadau twristiaeth amlyca'r ardal.

Mae Cyngor Sir Ddinbych mewn trafodaethau gyda pharti dienw dros ddyfodol Castell Bodelwyddan, sy'n cael ei redeg ar hyn o bryd gan ymddiriedolaeth.

Mae'r BBC wedi gofyn i'r cyngor am sylw.

Ym mis Mawrth dywedodd y cyngor eu bod yn torri grant blynyddol yr ymddiriedolaeth o £144,000, a hynny o'r flwyddyn nesaf.

Yn sgil hynny, fe dorrodd yr ymddiriedolaeth ei chysylltiadau â'r Oriel Bortreadau Genedlaethol, gyda'i chasgliad o 130 o baentiadau yn cael eu dychwelwyd ym mis Ebrill.

Fe gafodd saith aelod o staff yr ymddiriedolaeth eu diswyddo hefyd.

image copyrightBodelwyddan Castle Trust
image captionMae'r strwythyr gwreiddiol yn deillio o 1460

Defnyddiwyd y castell fel ysbyty i filwyr clwyfedig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, cyn ei drawsnewid yn ysgol breifat i ferched, a gaeodd yn 1982.

Ynghyd â'r castell, bydd y gwerthiant yn cynnwys lawntiau, arena digwyddiadau a choetiroedd. Bydd y cyngor yn cadw'r coetir a'r parcdir sy'n cynnwys ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Gyferbyn â'r amgueddfa a'r oriel yn y castell, mae gwesty a gafodd ei uwchraddio yn ddiweddar.

Mae'r gwesty yn cael ei redeg gan Grŵp Warner sy'n dweud bod "trafodaethau'n parhau" â Chyngor Sir Ddinbych am ddyfodol y castell.

Pynciau Cysylltiedig