Carcharu pennaeth elusen Cyrenians am dwyll £1.3m

Published
image copyrightWales news service

Mae dyn fu'n byw bywyd bras ar ôl defnyddio £1.3 miliwn oddi yn eiddo i elusen i'r digartref wedi cael ei garcharu am bum mlynedd.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Robert Mark Davies - cyn-bennaeth Cyrenians Cymru - wedi gwario arian yr elusen i aros mewn gwestai moethus a theithiau awyr dramor.

Fe blediodd Davies, 50 oed, yn euog ar sail un cyhuddiad o gamddefnyddio'i safle.

Roedd y cyhuddiadau'n ymwneud â chyfnod rhwng Mehefin 2008 a Thachwedd 2014, ac yn ymwneud â chyfanswm o £1,343,074.

Ers i'r ymchwiliad i'r mater ddechrau, fe aeth Cyrenians Cymru i ddwylo'r gweinyddwyr yn Chwefror 2015 gyda 20 swyddi yn cael eu colli.

Cafodd yr elusen ei sefydlu yn 1973 i daclo digartrefedd a thlodi yn Abertawe a gorllewin Cymru.

Yn ystod y gwrandawiad dedfrydu ddydd Gwener, dywedodd y Barnwr Eleri Rees fod Davies wedi gwario £80,000 yng ngwesty'r Savoy yn Llundain, £26,000 ar deithiau awyr a £100,000 ar longau.

'Y mwyaf bregus yn dioddef'

Yn dilyn tranc Cyrenians Cymru, bu'n rhaid i nifer o elusennau eraill Abertawe gamu i'r bwlch.

Dywedodd y Parchedig Sean Stillman o'r Exousia Trust, sy'n rhedeg hostel o'r enw Zak's Place yn y ddinas:

"Fe wnaeth diwedd prosiectau Cyrenians, o ganlyniad i droseddau Mr Davies, arwain at ostwng lefel y gefnogaeth ymarferol oedd ar gael i nifer o bobl fregus yn y ddinas, gan gynnwys nifer o gyfleoedd i wirfoddolwyr oedd yn darparu sgiliau bywyd hanfodol i gynifer.

"Yr hyn mae gweithredoedd Mr Davies yn dangos yw pan mae pobl yn troi'r farus, y rhai mwyaf bregus sydd fel arfer yn talu'r pris ac yn diodde' waethaf.

"Dyma wers y dylai pawb ei dysgu os ydym am adeiladu cymuned sy'n gofalu am ein gilydd ac yn gofalu am y gwanaf a'r mwyaf bregus."

Straeon perthnasol