Rhybudd i rieni yn Sir Fynwy am wisg ysgol newydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Geograph
disgrifiad o’r llunBydd Ysgol Gyfun Trefynwy yn symud i safle newydd gwerth £33m yn 2018

Mae ysgol yn Sir Fynwy wedi rhybuddio rhieni y bydd eu plant yn cael eu gyrru adref os nad ydyn nhw'n gwisgo'r wisg ysgol swyddogol newydd.

Bydd holl ddisgyblion Ysgol Gyfun Trefynwy yn gorfod gwisgo'r wisg ysgol newydd ym mis Medi, ac mae'r ysgol wedi dweud bod rhaid i rieni ei brynu o'r cyflenwr y maen nhw'n ei ffafrio.

Mae rhai rheini yn ddig am eu bod yn gorfod prynu'r trowsus £20 a'r sgertiau £16 gan gwmni Trutex, ac nid ydynt yn cael eu prynu o siopau rhatach.

Mae safbwynt yr ysgol yn groes i gyngor Llywodraeth Cymru ar wisg ysgol.

Dywedodd Cyngor Sir Fynwy bod yr ysgol wedi ymgynghori â "holl gymuned yr ysgol dros gyfnod hir", gan ddilyn canllawiau'r llywodraeth.

Mae'r dirprwy bennaeth Andy Williams wedi gyrru llythyr at rieni sy'n dweud mai "gyrru disgyblion adref (sy'n cyd-fynd â chanllawiau Llywodraeth Cymru) yw ein dewis olaf".

Costio dros £100?

Mae tudalen Facebook y gymuned wedi derbyn cannoedd o sylwadau - nifer ohonynt gan rieni sy'n ddig am y drefn newydd.

Bydd disgwyl i ddisgyblion blwyddyn saith a'r chweched ddosbarth wisgo siacedi gyda logo'r ysgol arno, crys a thei, yn hytrach na'r crys polo a siwmper presennol.

Mae rhai rheini yn honni y bydd y wisg newydd yn costio dros £100 os ydyn nhw'n cael eu gorfodi i'w brynu can y cyflenwr mae'r ysgol yn ei ffafrio.

Ond mae'r ysgol yn dweud mai £97 fydd y gost ar gyfer bechgyn a £93 i ferched.

Cyngor Llywodraeth Cymru yw y dylai awdurdodau ystyried gwisg ysgol sydd "ddim mewn steil penodol, fel na all eitemau gael eu prynu trwy gadwyni am brisiau rhesymol, ac nid gan un cyflenwr yn unig".

Bydd disgyblion sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim yn derbyn y wisg am ddim yn eu blwyddyn gyntaf.

'Rhywfaint o bryder'

Mae Ysgol Gyfun Trefynwy yn cydnabod bod "rhywfaint o bryder wedi bod am gost trowsusau a sgertiau gan ein cyflenwyr".

Dywedodd Mr Williams: "Yn yr ymgynghoriad fe wnaeth rhieni a disgyblion ddeud bod cael gwisg gyson yn lleihau ymyriadau o ran dysgu, ac yn cefnogi tiwtoriaid sydd wedi blino edrych ar frand a steil gwisgoedd gwahanol."

Dywedodd Will McLean o Gyngor Sir Fynwy mai ysgolion sy'n penderfynu ar eu gwisg ysgol, a'u bod yn deall bod Ysgol Gyfun Trefynwy wedi ymgynghori â chymuned yr ysgol.

Pynciau Cysylltiedig