Perygl o lifogydd yn dilyn rhybudd am law trwm

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Y Swyddfa Dywydd

Mae rhybudd melyn am dywydd garw mewn grym ar gyfer canolbarth a de Cymru.

Dywedodd Y Swyddfa Dywydd y gallai cawodydd trwm arwain at lifogydd, yn enwedig mewn ardaloedd trefol.

Gallai tua 15mm o law ddisgyn mewn awr, a hyd at 30mm mewn dwy neu dair awr mewn rhai mannau.

Mae disgwyl i'r cawodydd gilio erbyn nos Sadwrn, ond mae rhybudd y gallai mellt achosi trafferthion eraill.

Pynciau Cysylltiedig