Achub dau ddyn o gopa Crib Goch yn Eryri

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunTîm Achub Mynydd Llanberis
disgrifiad o’r llunCafodd y pâr eu cario oddi ar y mynydd yn yr hofrennydd

Cafodd ddau ddyn eu hachub ddydd Sadwrn ar ôl mynd yn sownd ar lwybr cul Crib Goch yn Eryri.

Hofrennydd gwylwyr y glannau Sain Tathan, Bro Morgannwg, wnaeth hedfan i'r lleoliad am fod hofrennydd gogledd Cymru wedi ei alw i ddigwyddiad arall.

Cafodd y pâr eu helpu o gopa'r llwybr gan wirfoddolwyr Tîm Achub Mynydd Llanberis yn defnyddio rhaffau, ac yna eu cario oddi yno ar yr hofrennydd.

Fe gafodd y ddau eu gadael yn Nant Peris tra bo'r tîm achub mynydd wedi cerdded i lawr o'r copa.