'Dim heddlu arfog' ar gyfer yr Eisteddfod ym Môn

  • Cyhoeddwyd
Heddlu arfog
Disgrifiad o’r llun,
Roedd swyddogion arfog ar faes Eisteddfod yr Urdd yn gynharach eleni

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi dweud nad os ganddyn nhw gynlluniau i gael unrhyw heddlu arfog yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn.

Roedd prif weithredwr yr Eisteddfod wedi dweud ei bod hi'n "debygol" y byddai heddlu arfog ar faes y Brifwyl ar Ynys Môn.

Ond mae Heddlu'r Gogledd nawr wedi cadarnhau nad oes ganddyn nhw gynlluniau i wneud hynny.

Dywedodd y llu bod hyn yn cynnwys y Maes a'r ŵyl yn ehangach, fydd yn cael ei chynnal eleni ger Bodedern rhwng 4 a 12 Awst.

Roedd heddlu arfog ar faes Eisteddfod yr Urdd ym Mhencoed ym mis Mai, gyda'r mudiad yn dweud ei fod yn rhan o "gamau diogelwch angenrheidiol".

Daeth y presenoldeb arfog yn yr Urdd wythnos yn unig wedi'r ymosodiad terfysgol ym Manceinion ble chafodd 22 o bobl eu lladd gan ffrwydrad.

'Adlewyrchu'r bygythiad'

"Dyw ein cynlluniau presennol ddim yn cynnwys patrolio'r Maes gyda swyddogion arfog," meddai'r Uwcharolygydd Rob Kirkham.

"Mae hyn yn adlewyrchu'r lefel bresennol o fygythiad i'r Eisteddfod Genedlaethol ac o fewn y gymuned yn ehangach.

"Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio'n agos gyda'r Eisteddfod a gyda'n gilydd ein nod yw sicrhau bod yr ŵyl ddiwylliannol yn cael ei dathlu mewn amgylchiadau diogel i bawb.

"Byddwn wrth gwrs yn parhau i adolygu ein cynlluniau a'n trefniadau, gan gydweithio â'r Eisteddfod ac os fydd angen newid y trefniadau plismona byddwn yn gwneud hynny ac yn gadael i bobl wybod trwy'r cyfryngau."

Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal ger Bodedern eleni

Dywedodd Elfed Roberts y bydd mesurau diogelwch yn y fynedfa, gyda bagiau yn cael eu chwilio.

Roedd Mr Roberts wedi dweud yn gynharach: "Mae'n debyg y byddan nhw [heddlu arfog] yna.

"'Da ni wedi cael trafodaethau gyda Heddlu Gogledd Cymru, a phenderfyniad yr Eisteddfod ydi beth bynnag mae Heddlu'r Gogledd yn ei gynghori, yna 'da ni'n barod i fynd efo hynny.

"Nhw sy'n gwybod beth sydd orau, nhw ydi'r arbenigwyr, ganddyn nhw mae'r wybodaeth ddiweddaraf, ac felly os 'dyn nhw'n teimlo bod rhaid cael heddlu arfog, yna bydd 'na heddlu arfog yna."