Gwaith i effeithio ar drenau rhwng Caerdydd a Chasnewydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae disgwyl y bydd trenau trydan yn cael eu gosod er mwyn dechrau rhedeg rhwng Caerdydd a Llundain yn yr hydref.

Fe fydd newidiadau i wasanaethau rheilffordd rhwng Caerdydd a Chasnewydd am gyfnodau rhwng Awst a Hydref oherwydd gwaith uwchraddio.

Rhwng 19 Awst a 3 Medi bydd trenau'n cael eu lleihau, gyda bysiau yn rhedeg yn lle trenau dros ŵyl y banc.

Yna rhwng 23 Medi a 29 Hydref, fe fydd ail gam yn y gwaith i baratoi ar gyfer trydaneiddio'r llinell yn achosi i wasanaethau gael eu lleihau unwaith eto.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd Twnnel Hafren hefyd yn cau ar benwythnosau ar gyfer gwaith cynnal a chadw, gyda threnau'n cael eu dargyfeirio.

Mae teithwyr wedi cael eu hannog i wirio amserlenni cyn teithio.

Mae disgwyl y bydd trenau trydan yn cael eu gosod er mwyn dechrau rhedeg rhwng Caerdydd a Llundain yn yr hydref.

Dywedodd Andy Thomas o Network Rail: "Rydym yn cydnabod y bydd teithwyr yn wynebu rhywfaint o aflonyddwch, ac rydym yn deall pa mor rhwystredig y gall hyn fod, ond mae'r gwaith hwn yn hanfodol wrth baratoi Caerdydd am y trenau trydan newydd."