Lluniau y Sioe Fawr: Llun

Published

Mae'r haul yn tywynnu ar ddiwrnod cynta'r Sioe Fawr yn Llanelwedd. Dyma rai o uchafbwyntiau'r diwrnod cyntaf mewn lluniau:

image captionGee ceffyl bach! Gethin, 2 oed o Brithdir yw'r marchog ifanc yma
image caption'Dych chi'n cofio rheng flaen enwog Pont-y-pŵl? Dyma i chi fersiwn y Fenni - Harry, 7 gyda tad-cu a mam-gu, Aneurin a Susan James
image captionFydd 'na 'sgodyn i swper heno 'sgwn i?
image captionDyma i chi anifail ar ei orau, y 'Charolais' buddugol
image captionMae'r ymosodiadau terfysgol yn Llundain a Manceinion yn golygu bod plismyn arfog ar ddyletswydd eleni
image caption"Gof dda rŵan!"
image captionOes gafr eto?
image caption'Elo! 'Elo! 'Elo! Dion, 3 oed o Lambed yw'r plismon bach yma
image captionAil fyw eu plentyndod yn dringo coed!
image captionMae Tom, 7 oed o'r Drenewydd, yn gorfod gweithio yn galed i gynhyrchu swigod
image captionMae'r gwartheg yn wlyb ond mi fydden nhw yn sgleinio yn y cylch!
image captionMae hi'n dywydd hufen iâ. Bechgyn lleol Elliot, 2 a'i frawd Jacob o 4 yn mwynhau'r Sioe sydd ar eu stepen drws
image captionDyn ni wedi rhwyfo i ddiwedd yr oriel. Mwy o lunia'r Sioe Fawr fory!