Lluniau y Sioe Fawr: Llun

Mae'r haul yn tywynnu ar ddiwrnod cynta'r Sioe Fawr yn Llanelwedd. Dyma rai o uchafbwyntiau'r diwrnod cyntaf mewn lluniau:

Image caption Gee ceffyl bach! Gethin, 2 oed o Brithdir yw'r marchog ifanc yma
Image caption 'Dych chi'n cofio rheng flaen enwog Pont-y-pŵl? Dyma i chi fersiwn y Fenni - Harry, 7 gyda tad-cu a mam-gu, Aneurin a Susan James
Image caption Fydd 'na 'sgodyn i swper heno 'sgwn i?
Image caption Dyma i chi anifail ar ei orau, y 'Charolais' buddugol
Image caption Mae'r ymosodiadau terfysgol yn Llundain a Manceinion yn golygu bod plismyn arfog ar ddyletswydd eleni
Image caption "Gof dda rŵan!"
Image caption Oes gafr eto?
Image caption 'Elo! 'Elo! 'Elo! Dion, 3 oed o Lambed yw'r plismon bach yma
Image caption Ail fyw eu plentyndod yn dringo coed!
Image caption Mae Tom, 7 oed o'r Drenewydd, yn gorfod gweithio yn galed i gynhyrchu swigod
Image caption Mae'r gwartheg yn wlyb ond mi fydden nhw yn sgleinio yn y cylch!
Image caption Mae hi'n dywydd hufen iâ. Bechgyn lleol Elliot, 2 a'i frawd Jacob o 4 yn mwynhau'r Sioe sydd ar eu stepen drws
Image caption Dyn ni wedi rhwyfo i ddiwedd yr oriel. Mwy o lunia'r Sioe Fawr fory!