Diffyg gwasanaethau arthritis yn achosi 'straen enfawr'

  • Cyhoeddwyd
Darren Dworakowski and his daughter Aimee
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Aimee ddiagnosis o Arthritis pan yn ddwy oed

Mae diffyg gwasanaethau yng Nghymru ar gyfer plant sy'n dioddef o arthritis yn rhoi "straen enfawr" ar deuluoedd, yn ôl rhiant o Sir Benfro.

Mae Aimee, wyth oed o Lanismel yn Sir Benfro, yn dioddef o arthritis polyarticular ac yn gorfod teithio 230 milltir er mwyn gweld rhiwmatolegydd yng Nghaerdydd.

Bythefnos yn ôl fe wnaeth ACau gefnogi'r syniad bod angen gwella'r gwasanaethau sydd ar gael i blant yng Nghymru.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn ystyried y mater.

'Dim cyfleusterau'

Mae Aimee yn un o 600 o blant yng Nghymru sy'n dioddef o'r cyflwr, ac mae'n dioddef poen yn ei phengliniau, ei fferau, ei bysedd a'i phenelinoedd.

Ar hyn o bryd mae plant o dde a chanolbarth Cymru yn derbyn triniaeth gan riwmatolegydd oedolion yng Nghaerdydd yn rhan amser.

Mae nifer o gleifion yng ngogledd Cymru yn gorfod teithio dros y ffin i Ysbyty Alder Hay yn Lerpwl i dderbyn triniaeth.

Dywedodd tad Aimee, Darren Dworakowski: "Ar hyn o bryd does dim cyfleusterau yng Nghaerdydd.

"Rydym yn defnyddio adran ar gyfer cleifion allanol gyda rhiwmatolegydd oedolion, felly does gennym ni ddim byd yng Nghymru ar hyn o bryd, does dim o hyn yn digwydd yn llawn amser.

"Mae'n wael i fod yn onest."

Ychwanegodd bod gorfod teithio ar gyfer apwyntiadau yn "anghynaladwy" ac yn achosi "straen enfawr" ar y teulu yn ariannol, ac yn golygu bod plant eraill Mr Dworakowski yn gorfod cymryd amser i ffwrdd o'r ysgol.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Llyr Gruffydd AC eisiau gweld gwasanaethau sy'n cynorthwyo plant gydag arthritis yn cael ei ddatblygu yng Nghymru

Mae AC Plaid Cymru dros ranbarth Gogledd Cymru, Llyr Gruffydd wedi ymuno yn y galwadau am well ddarpariaeth o wasanaethau yng Nghymru.

Dywedodd bod gorfod teithio ar gyfer apwyntiadau yn "drafferthus" i blant.

"Yn amlwg mae'n effeithio ar addysg, datblygiad personol a phethau eraill," meddai.

"Felly mae'n rhaid datblygu gwasanaethau ein hunain yma yng Nghymru oherwydd dyma'r lleiaf mae ein plant yn ei haeddu.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r Ysgrifennydd Iechyd wedi dweud y bydd yn ystyried y galwadau ar gyfer gwasanaeth newydd ar y cyd gyda'r camau positif rydym yn cymryd i gefnogi pobl sy'n dioddef o gyflyrau sy'n effeithio'r esgyrn, gan gymryd i ystyriaeth ail edrych ar ganlyniadau'r Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru sy'n digwydd ar hyn o bryd."