Miloedd dros 90 oed yn gyrru yng Nghymru, medd y DVLA

  • Cyhoeddwyd
Gyrru car

Mae bron i 6,000 o bobl yng Nghymru sydd dros 90 oed yn gymwys i yrru car, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Dywedodd y DVLA fod y cyfanswm ym Mhrydain bellach dros 100,000 am y tro cyntaf erioed.

Yr ardaloedd gyda'r nifer fwyaf o yrwyr hŷn yw Abertawe, Caerdydd a Sir Gaerfyrddin - gyda dros 5,000 yn 80 oed neu'n hŷn, a 400 dros eu 90au.

Mae gwaith ymchwil diweddar hefyd wedi wfftio'r syniad fod gyrwyr hŷn yn fwy peryglus ar y ffyrdd.

'Bwrw rhywun lawr'

Mae'r ffigyrau wedi cael eu rhyddhau yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth i'r DVLA.

Mae ffigyrau hefyd yn dangos bod cyfanswm o 72,000 o yrwyr yng Nghymru sy'n 80 oed neu'n hŷn.

Yn 2016 fe wnaeth Prifysgol Abertawe ryddhau canlyniadau gwaith ymchwil oedd yn dangos fod gyrwyr 17-21 oed dair i bedair gwaith yn fwy tebygol o fod yn rhan o ddamweiniau na gyrwyr 70 oed.

Dywedodd yr Athro Charles Musselwhite, oedd yn gyfrifol am y gwaith ymchwil: "Rydym wedi edrych ar yr ystadegau'n ofalus a dydyn ni ddim yn credu bod gyrwyr hŷn yn fwy peryglus na defnyddwyr eraill ar y ffyrdd.

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Meirion Voyle o Ddinbych benderfynu rhoi'r gorau i yrru pan oedd yn 90 oed

Mae Meurig Voyle o Ddinbych yn 94 oed, ac fe benderfynodd roi'r gorau i yrru pedair blynedd yn ôl.

Dywedodd ar raglen y Post Cyntaf fore Mercher ei fod wedi rhoi gorau i yrru "rhag mynd i unrhyw drafferth".

"Tydi rhoi'r gorau i yrru heb newid fy mywyd cymaint â hynny," meddai.

"Roeddwn wedi dechrau gweld fy nhraed yn dechre mynd i ffwrdd oddi wrth y clutch ac mi oeddwn yn gofidio nad oeddwn eisiau bwrw rhywun lawr."

Ychwanegodd Mr Voyle: "Wrth i'r blynyddoedd fynd yn eu blaen dwi'n falch fy mod wedi rhoi'r cerbyd i fyny."

Ffurflenni

Mae gyrwyr hŷn sy'n dymuno gyrru ar y ffyrdd yn gorfod llenwi ffurflen bob tair blynedd i ddatgan eu bod yn ffit i yrru.

Mae Marina Spear, therapydd galwedigaethol yn adran asesu gyrru Ysbyty Rookwood, Caerdydd, yn credu y dylai fod yn orfodol i yrwyr hŷn gael tystysgrif feddygol cyn gallu adnewyddu eu trwydded.

"Dydy rhai pobl ddim yn ymwybodol weithiau o'u cyflwr iechyd. Os nad ydynt yn gwybod am unrhyw gyflyrau, sut mae modd iddyn nhw lenwi'r ffurflen yn datgan eu bod yn ffit i yrru?" meddai.

Dywedodd y DVLA y gallai'r heddlu a meddygon roi gwybod os ydyn nhw'n pryderu am gyflwr meddygol unigolion - ond nad oedd oedran rhywun yn "profi'n ddibynadwy" pan oedd hi'n dod at gyflwr iechyd rhywun i yrru.