11 stôn mewn dwy flynedd

  • Cyhoeddwyd
Mae bywyd Tracy Jones wedi newid yn llwyr ers iddi hi golli pwysauFfynhonnell y llun, Llinos Dafydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae bywyd Tracy Jones wedi newid yn llwyr ers iddi hi golli pwysau

Mae Tracy Jones, 28, o Landysul wedi colli dros 11 stôn mewn dwy flynedd. Mae hi'n rhannu ei stori gyda Cymru Fyw:

"Fi wedi diodde' o gor-bryder ers blynyddoedd, ond roedd yr holl bwysau ro'n i wedi rhoi mlaen yn hala'r cyflwr yn waeth," meddai Tracy Jones.

"Ro'n i wastad yn meddwl fod pobl yn chwerthin ar fy mhen i, ac o'n i'n llefen yn aml, a gofyn yr un hen gwestiwn - pam fy mod i wedi gadael i bethau fynd mor bell â hyn?"

Ar ei thrymaf, roedd hi'n 22 stôn 2 bwys yn ôl ym mis Medi 2012, meddai, ac mae'n edrych yn ôl ar y cyfnod hwnnw fel un tywyll iawn.

"Do'n i ddim yn mynd mas yn aml, doedd gen i fyth dillad neis i'w gwisgo. Roedd e'n haws i fi guddio adre," meddai Tracy Jones.

Roedd siopa dillad yn brofiad erchyll, meddai, am nad oedd dim byd yn y siopau yn ei ffitio hi, a hynny'n creu chwithdod.

"Ro'n i'n gadael gyda dagrau'n dod i lawr fy wyneb - ro'n i mor isel, ac yn gweld bai ar fy hun am adael i fy hunan rhoi gymaint o bwysau ymlaen," meddai.

Ffynhonnell y llun, Tracy Jones
Disgrifiad o’r llun,
Tracy cyn iddi hi ddechrau colli pwysau

Eistedd yn ôl

"Wrth i'r blynyddoedd fynd yn eu blaen, o'n i'n gallu gweld fy hun yn magu pwysau, ond do'n i byth yn gwneud dim byd am y peth.

"Do'n i ddim yn hapus o gwbl pan o i ar fy nhrymaf. Dim hunan hyder, ddim eisiau mynd mas gyda fy ffrindiau, ddim eisiau mynd mas o'r tŷ hyd yn oed achos roedd pawb yn syllu arna i. O'n i'n teimlo fod pawb yn siarad tu ôl fy nghefn i."

A hithau'n fam i ddau o fechgyn 7 a 6 oed, roedd hi'n anodd iawn chwarae gyda nhw neu mynd ar dripiau pan oedd hi ar ei thrymaf, meddai.

"Doedd dim egni gyda fi i wneud dim byd. Roedd mynd lan a lawr y sta'r yn waith caled, felly ro'n i'n cael pobl eraill i nôl pethe' drosta i.

"Do'n i ddim yn gallu rhedeg ar ôl y plant heb fod yn brin o anadl, ac yn methu chwarae pêl-droed yn y parc."

Roedd hi'n torri ei chalon hefyd, oherwydd eu bod nhw wedi dweud bod ganddi fol mawr ar sawl achlysur.

"Mae plant mor onest. Ro'n i'n isel iawn pan o'n nhw'n dweud y pethau yma, achos ro'n i'n gwybod mai dweud y gwir oedden nhw."

Stori: Llinos Dafydd

Ffynhonnell y llun, Llinos Dafydd