Lluniau'r Sioe Fawr: Mawrth

  • Cyhoeddwyd

Mae'r tywydd yn dal i wenu ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd. Dyma i chi rai o uchfabwyntiau dydd Mawrth mewn lluniau:

Fysech chi'n mentro i'r cylch efo'r teirw?
Disgrifiad o’r llun,
Fysech chi'n mentro i'r cylch efo'r teirw?
Disgrifiad o’r llun,
Elgan Pugh o Lanuwchllyn, yn y crys glas, yn dangos pam ei fod wedi bod yn Bencampwr Prydain gyda'r fwyell y llynedd
Disgrifiad o’r llun,
Dyma un ffordd o osgoi'r ciwiau traffig ar yr A470!
Disgrifiad o’r llun,
Y chwiorydd Katie a Grace o Hendy Gwyn yn cael hwyl ar y godro
Disgrifiad o’r llun,
Ar drot rownd y prif gylch
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi'n brysur
Disgrifiad o’r llun,
Gwyndaf ac Alun Parry o Ynys Môn yn barod i dywys y faharen i weld y beirniaid
Disgrifiad o’r llun,
"Dyn nhw yn bert?"
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ioan, Gwenllian a Harri wedi bownsio yma'r holl ffordd o Gydweli
Disgrifiad o’r llun,
Y cneifwyr yn cystadlu yn y gwres
Disgrifiad o’r llun,
Mae Alison,George, Seb a Saoirse wedi teithio o Wlad Thai, Bryste ac mor bell ag Aberteifi i fod ar faes y Sioe
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ddafad Clun Forest bron yn berffaith ar ôl y daith hir o St Albans yn Sir Hertford