Lluniau'r Sioe Fawr: Mawrth

Mae'r tywydd yn dal i wenu ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd. Dyma i chi rai o uchfabwyntiau dydd Mawrth mewn lluniau:

Image caption Fysech chi'n mentro i'r cylch efo'r teirw?
Image caption Elgan Pugh o Lanuwchllyn, yn y crys glas, yn dangos pam ei fod wedi bod yn Bencampwr Prydain gyda'r fwyell y llynedd
Image caption Dyma un ffordd o osgoi'r ciwiau traffig ar yr A470!
Image caption Y chwiorydd Katie a Grace o Hendy Gwyn yn cael hwyl ar y godro
Image caption Ar drot rownd y prif gylch
Image caption Mae hi'n brysur
Image caption Gwyndaf ac Alun Parry o Ynys Môn yn barod i dywys y faharen i weld y beirniaid
Image caption "Dyn nhw yn bert?"
Image caption Mae Ioan, Gwenllian a Harri wedi bownsio yma'r holl ffordd o Gydweli
Image caption Y cneifwyr yn cystadlu yn y gwres
Image caption Mae Alison,George, Seb a Saoirse wedi teithio o Wlad Thai, Bryste ac mor bell ag Aberteifi i fod ar faes y Sioe
Image caption Mae'r ddafad Clun Forest bron yn berffaith ar ôl y daith hir o St Albans yn Sir Hertford