Pryder y gallai fflatiau Bae Caerdydd 'ddinistrio' parc

  • Cyhoeddwyd
Cei DolffinFfynhonnell y llun, ABP
Disgrifiad o’r llun,
Byddai lle ar gyfer hyd at 200 o fflatiau yn adeilad Cei Dolffin

Byddai cynlluniau i godi adeilad 24 llawr ar gyfer fflatiau, siopau a bwytai ym Mae Caerdydd yn dinistrio'r unig barc yn yr ardal, yn ôl ymgyrchwyr.

Mae'r datblygwyr, Associated British Ports (ABP), yn dweud y byddai Cei Dolffin yn golygu cannoedd o dai newydd, gan adfywio'r rhan honno o'r ddinas.

Ond mae gwrthwynebwyr y cynlluniau yn pryderu am golli ardal y parc, yn ogystal â'r effaith bosib ar yr Eglwys Norwyaidd gyfagos.

Yn eu plith mae'r Arglwydd Crughywel, wnaeth sefydlu Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd nôl yn 1987.

'Ofnadwy'

Mae ABP yn dweud y byddai eu cynlluniau yn parhau â'r broses o adfywio ardal y Bae, ac y bydden nhw'n gwella Parc Britannia ger yr Eglwys Norwyaidd.

Byddai'r cynlluniau hefyd yn golygu symud hen gwt gweithwyr, sydd yn adeilad rhestredig Gradd II, i Fasn y Rhath.

Ond mae gwrthwynebwyr y cynllun yn dweud y byddai Cei Dolffin yn dinistrio'r unig ardal werdd yn y bae, tra bod Cymdeithas Sifig Caerdydd wedi dadlau fod y cynlluniau'n "peri risg go iawn i lwyddiant y bae yn ei chyfanrwydd".

Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgyrchwyr yn pryderu am golli ardaloedd gwyrdd yn y bae

Mae dros 1,500 o bobl bellach wedi arwyddo deiseb yn erbyn y datblygiad.

"Mae'n amlwg yn mynd yn groes i bopeth gafodd ei ddylunio a'i ddatblygu gan Gorfforaeth Datblygu Bae Caerdydd," meddai'r Arglwydd Crughywel, cyn-Ysgrifennydd Cymru.

"Mae'r syniad y byddech chi'n cau parc hynod ddeniadol, fydden ni erioed wedi meddwl am wneud hynny.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r adeilad newydd wedi'i leoli dafliad carreg o'r Eglwys Norwyaidd yn y bae

"Mae'r cynllunio ar ei gyfer yn hollol drychinebus. Bydd yr holl beth yn edrych yn ofnadwy."

Ychwanegodd cadeirydd Cymdeithas Sifig Caerdydd, Nerys Lloyd-Pierce y byddai'r "datblygiad masnachol ansensitif" yn "dinistrio" ardal ddeniadol o'r bae.

'Ardaloedd gwyrdd deniadol'

Mewn ymateb dywedodd ABP fod datblygiad wedi'i ddylunio er mwyn creu "ardal gyhoeddus gydag ardaloedd gwyrdd deniadol y bydd modd eu defnyddio".

Ychwanegodd y cwmni y byddai'r cynlluniau yn sicrhau bod "ardal agored o safon uchel" yn rhan ddwyreiniol y bae.

Bydd cyfarfod cyhoeddus i wrthwynebu'r cynlluniau yn cael ei gynnal ar y safle nos Fawrth.

Mae disgwyl i gais cynllunio gael ei gyflwyno i Gyngor Caerdydd yn fuan.