Mwy o deithwyr yn fodlon â threnau Arriva Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae cynnydd bychan wedi bod yn nifer y teithwyr sydd yn hapus â'r gwasanaeth ar Drenau Arriva Cymru, yn ôl arolwg newydd.

Ond mae astudiaeth annibynnol o 1,244 o deithwyr ar draws Cymru gan Transport Focus yn awgrymu fod llawer yn parhau i bryderu am brisiau tocynnau, ac oedi ar drenau.

O'i gymharu â'r arolwg diwethaf yn ystod Hydref 2016 roedd gostyngiad bychan yn y canran oedd yn fodlon â'r meysydd hynny.

Ond yn gyffredinol roedd 83% yn fodlon â gwasanaethau'r cwmni, ond gyda llai yn fodlon gyda'r gwasanaeth yng Nghaerdydd a'r Cymoedd nag yn y gogledd.

Gogleddwyr yn hapusach

Dywedodd 38% o deithwyr eu bod yn hapus â'r ffordd roedd Trenau Arriva Cymru yn delio ag oedi, gyda 57% yn dweud bod tocynnau'n cynnig gwerth am arian.

Ar y cyfan doedd dim newid mawr ym modlondeb teithwyr y gwasanaeth mewn meysydd eraill, gan gynnwys safon gorsafoedd, prysurdeb, a chyfleusterau toiledau.

Ond roedd cynnydd sylweddol yn y bodlondeb mewn meysydd fel cyfleusterau prynu tocynnau, gwybodaeth am drenau, argaeledd a chymorth staff, a pha mor aml oedd trenau i gael ar y llwybrau.

disgrifiad o’r llunTeithwyr ar drenau Caerdydd a'r Cymoedd sydd lleiaf bodlon â'u gwasanaeth, yn ôl yr arolwg

Mae Trenau Arriva Cymru wedi wynebu beirniadaeth am orlenwi, ac oedran eu cerbydau yn y gorffennol, wrth i fwy o bobl ddefnyddio'r gwasanaethau.

Ond dywedodd prif weithredwr Transport Focus, Anthony Smith fod y cwmni wedi "gwella bodlondeb gyda rhai elfennau o'u gorsafoedd, gan gynnwys argaeledd staff".

Ychwanegodd fod canlyniadau'r arolwg yn cyfateb i astudiaeth arall gafodd ei gynnal yn ddiweddar yn holi beth oedd teithwyr yn ei ddisgwyl pan fyddai cytundeb rheilffordd newydd yn cael ei rhoi ym mis Hydref 2018.

Mae pedwar cwmni, gan gynnwys Trenau Arriva Cymru, yn cystadlu i redeg gwasanaeth Cymru a'r Gororau a datblygu Metro De Cymru.