DJ Mike Phillips?

  • Cyhoeddwyd
mikey P

Mae o wedi hen arfer â throelli peli rygbi o fôn y sgrym ond sut hwyl a gaiff Mike Phillips ar droelli disgiau tybed?

A fydd cyrn clustiau Huw Stephens yn crynu wrth glywed Mike yn chwarae ei set ym mhentre ieuenctid y Sioe Fawr yn Llanelwedd?

"Dwi'n gobeithio y bydd pobl yn enjoio ac yn dawnsio," meddai'r mab fferm o Bancyfelin ger Hendy Gwyn.

"Rwy'n hoff o bob math o gerddoriaeth, o Tom Jones i Édith Piaf. Bydd lot o bobl ifanc 'na felly bydd rhaid dewis caneuon mwy cyfoes a falle cwpl o'r hen ganeuon hefyd. Rwy'n eitha' hyderus."

Mae o hefyd wedi cwrdd â'r rapiwr byd enwog Puff Daddy yn ddiweddar.

"Nes i gael y cyfle i dreulio amser 'da fe a dod i 'nabod ei deulu," meddai Mike, sydd newydd ymddeol o rygbi proffesiynol.

"Ches i ddim cyngor 'da fe am DJio ond ro'dd e'n dipyn o ffan o rygbi Cymru felly gawson ni chat iawn am rygbi!"

Mi ddylai Mike fod yn eitha' gwybodus am gerddoriaeth. Ar un adeg roedd o'n canlyn y gantores Duffy.

Gobeithio felly bydd y gynulleidfa nos Fawrth yn dangos trugaredd ato yn ei swydd newydd...

Disgrifiad o’r llun,
Puff Daddy, neu P. Diddy, Diddy neu Puffy fel oedd o'n cael ei alw. Pobl gymhleth 'di'r rapwyr 'ma!