Lluniau'r Sioe Fawr: Dydd Mercher

  • Cyhoeddwyd

Mae'r tywydd wedi troi. Roedd 'na gymylau bygythiol dros Lanelwedd fore Mercher, ond dyw hynny ddim am amharu ar ddiwrnod llawn o gystadlu a mwynhad. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau'r diwrnod:

Y ceffylau ar eu gorau er nid felly'r tywydd!
Disgrifiad o’r llun,
Y ceffylau ar eu gorau er nid felly'r tywydd!
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nick Fediriksen, y bwyellwr anabl o Queensland, Awstralia yn denu edmygwyr newydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r tarw Limousin yma o Ddyfnaint yn amyneddgar iawn chwarae teg!
Disgrifiad o’r llun,
Fydd Freya, Arlow ac Anneli yn teithio adref i'r Fenni ar y tractor oren?
Disgrifiad o’r llun,
Wel fydde hi ddim yn Sioe Fawr heb Dai!
Disgrifiad o’r llun,
Dyn ni ddim yn meddwl bod llawer o obaith da'r bwyellwr ar y dde!
Disgrifiad o’r llun,
Dafydd wrth ei fodd yn cael llofnodion y Gleision...
Disgrifiad o’r llun,
... a chyn i ni gael cwynion o'r gorllewin 'na, ma' nhw - Y Sgarlets!...
Disgrifiad o’r llun,
...wedi'r cwbl dyn ni ddim yn hoffi tynnu'n groes!
Disgrifiad o’r llun,
Mae bywyd yn fêl i gyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae hwn wedi digwyl miloedd o flynyddoedd i gystadlu!
Disgrifiad o’r llun,
Mae pawb wrth eu boddau gyda'r cobiau Cymreig