Lluniau'r Sioe Fawr: Dydd Mercher

Mae'r tywydd wedi troi. Roedd 'na gymylau bygythiol dros Lanelwedd fore Mercher, ond dyw hynny ddim am amharu ar ddiwrnod llawn o gystadlu a mwynhad. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau'r diwrnod:

Image caption Y ceffylau ar eu gorau er nid felly'r tywydd!
Image caption Mae Nick Fediriksen, y bwyellwr anabl o Queensland, Awstralia yn denu edmygwyr newydd
Image caption Mae'r tarw Limousin yma o Ddyfnaint yn amyneddgar iawn chwarae teg!
Image caption Fydd Freya, Arlow ac Anneli yn teithio adref i'r Fenni ar y tractor oren?
Image caption Wel fydde hi ddim yn Sioe Fawr heb Dai!
Image caption Dyn ni ddim yn meddwl bod llawer o obaith da'r bwyellwr ar y dde!
Image caption Dafydd wrth ei fodd yn cael llofnodion y Gleision...
Image caption ... a chyn i ni gael cwynion o'r gorllewin 'na, ma' nhw - Y Sgarlets!...
Image caption ...wedi'r cwbl dyn ni ddim yn hoffi tynnu'n groes!
Image caption Mae bywyd yn fêl i gyd
Image caption Mae hwn wedi digwyl miloedd o flynyddoedd i gystadlu!
Image caption Mae pawb wrth eu boddau gyda'r cobiau Cymreig