Lluniau'r Sioe Fawr: Dydd Mercher

Published

Mae'r tywydd wedi troi. Roedd 'na gymylau bygythiol dros Lanelwedd fore Mercher, ond dyw hynny ddim am amharu ar ddiwrnod llawn o gystadlu a mwynhad. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau'r diwrnod:

image captionY ceffylau ar eu gorau er nid felly'r tywydd!
image captionMae Nick Fediriksen, y bwyellwr anabl o Queensland, Awstralia yn denu edmygwyr newydd
image captionMae'r tarw Limousin yma o Ddyfnaint yn amyneddgar iawn chwarae teg!
image captionFydd Freya, Arlow ac Anneli yn teithio adref i'r Fenni ar y tractor oren?
image captionWel fydde hi ddim yn Sioe Fawr heb Dai!
image captionDyn ni ddim yn meddwl bod llawer o obaith da'r bwyellwr ar y dde!
image captionDafydd wrth ei fodd yn cael llofnodion y Gleision...
image caption... a chyn i ni gael cwynion o'r gorllewin 'na, ma' nhw - Y Sgarlets!...
image caption...wedi'r cwbl dyn ni ddim yn hoffi tynnu'n groes!
image captionMae bywyd yn fêl i gyd
image captionMae hwn wedi digwyl miloedd o flynyddoedd i gystadlu!
image captionMae pawb wrth eu boddau gyda'r cobiau Cymreig