Lluniau'r Sioe Fawr: Dydd Mercher \\ In pictures: Wednesday at the Royal Welsh

Mae'r tywydd wedi troi. Roedd 'na gymylau bygythiol dros Lanelwedd fore Mercher, ond dyw hynny ddim am amharu ar ddiwrnod llawn o gystadlu a mwynhad. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau'r diwrnod:

The weather's turned. There were threatening clouds overhead on Wednesday morning, but that hasn't dampened the spirits of visitors and competitors. Here are some of the day's highlights:

Image caption Y ceffylau ar eu gorau er nid felly'r tywydd! // The horses at their best but the weather's not so good!
Image caption Mae Nick Fediriksen, y bwyellwr anabl o Queensland, Awstralia yn denu edmygwyr newydd // Having only one arm is not a problem for axeman Nick Fediriksen from Australia
Image caption Mae'r tarw Limousin yma o Ddyfnaint yn amyneddgar iawn chwarae teg! // This limousin bull from Devon is ready to face the judges
Image caption Fydd Freya, Arlow ac Anneli yn teithio adref i'r Fenni ar y tractor oren? // Will Freya, Arlow and Anneli be travelling home to Abergavenny on this orange tractor?
Image caption Wynne ei fyd // Wynne Evans and guests broadcasting live on Radio Wales
Image caption Dyn ni ddim yn meddwl bod llawer o obaith da'r bwyellwr ar y dde! // We don't fancy the chances of the competitor on the far right!
Image caption Dafydd wrth ei fodd yn cael llofnodion y Gleision... // Dafydd is excited to meet his Cardiff Blues heroes...
Image caption ... a chyn i ni gael cwynion o'r gorllewin 'na, ma' nhw - Y Sgarlets!... //...and before we get some complaints from down west, here's the Scarlets!
Image copyright EPA
Image caption ...wedi'r cwbl dyn ni ddim yn hoffi tynnu'n groes! // One mor tug will do!
Image caption Drymiwr lliwgar // Easy, tiger!
Image caption Diwrnod y cobiau // The stands are full for Welsh Cob Day
Image caption Mae'r byd yn fêl i gyd // Bees-y watching the honey production