Galw am sicrwydd i gynllun ynni llanw Bae Abertawe

  • Cyhoeddwyd
morlynFfynhonnell y llun, TLP

Mae dau o gadeiryddion pwyllgorau'r Cynulliad wedi annog gweinidog Llywodraeth y DU i gymeradwyo cynlluniau ar gyfer morlyn Bae Abertawe mewn cyfarfod ddydd Iau.

Bu Simon Thomas Plaid Cymru a'r Ceidwadwr, Russell George, yn annog yr Ysgrifennydd Busnes Greg Clark i gefnogi'r prosiect ynni gwyrdd gwerth £1.3bn.

Yn ôl Mr Thomas gallai'r cynllun "roi hwb" i adfywio cymunedol arfordirol.

Dywedodd Llywodraeth y DU ei fod yn ystyried canfyddiadau adolygiad cyn-weinidog ynni'r DU, Charles Hendry, oedd yn cefnogi'r cynlluniau.

'Buddiol'

Dywedodd Mr Thomas, sy'n cadeirio'r pwyllgor cyllid y Cynulliad, bod y cyfarfod wedi bod yn "fuddiol".

"Cawsom wrandawiad teg gan Greg Clark wrth i ni esbonio manteision Morlyn Llanw Bae Abertawe," meddai.

"Mae'n amlwg fod Ysgrifennydd Gwladol y DG o ddifrif am symud tuag at dorri allyriadau carbon.

"O ran prosiectau unigol, deallwn fod Llywodraeth San Steffan yn edrych ar yr holl ffigyrau.

"Mae'n bwysig i ni fel Aelodau Cynulliad wneud yr achos dros y buddsoddiad hwn i Gymru, ac y mae'r cyfarfod wedi sicrhau fod Llywodraeth San Steffan wedi gwrando ar y negeseuon cadarnhaol a gyflwynwyd gennym."

'Unedig'

Cyn y cyfarfod, dywedodd Mr George y byddai Cymru yn dangos eu bod "yn unedig" wrth gwrdd â Mr Clark.

Ychwanegodd bod y grŵp "yn chwilio am sicrwydd gan Lywodraeth y DU ynghylch pryd y bydd penderfyniad yn cael ei wneud ar y prosiect trawsnewidiol".

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol: "Mae'r llywodraeth yn ystyried argymhellion Adolygiad Hendry ac yn cymryd yr amser sydd ei angen i benderfynu beth sydd er y budd gorau i ddefnyddwyr a threthdalwyr ynni'r DU yn y tymor hir.

"Byddwn yn cyhoeddi ein hymateb maes o law."