Rhyddhau cân cyn cyngerdd agoriadol yr Eisteddfod

  • Cyhoeddwyd
Tyrfaoedd mewn Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Eisteddfod eleni yn cael ei chynnal yn Ynys Môn

Mae un o ganeuon cyngerdd agoriadol yr Eisteddfod Genedlaethol, sydd yn cofio'r dynion ifanc o Gymru aeth i ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, wedi ei rhyddhau o flaen llaw.

Mwd a Gwaed yw enw'r gân ac fe gafodd ei chlywed am y tro cyntaf ar raglen Lisa Gwilym ar BBC Radio Cymru nos Fercher.

Y ddau frawd o'r band Cowbois Rhos Botwnnog, Aled a Dafydd Hughes sydd yn gyfrifol am y cyngerdd A Oes Heddwch?

Maent wedi cydweithio gyda nifer o artistiaid eraill fel Casi Wyn, Emyr Gibson a Lleuwen Steffan a Chôr yr Eisteddfod.

Y prifardd a'r llenor Guto Dafydd sydd wedi ysgrifennu geiriau'r caneuon ac mae Gorffwysgan wedi ei chreu hefyd ar gyfer y cyngerdd gan Paul Mealor a Grahame Davies.

Dywedodd: "Nod A Oes Heddwch ydi gweld stori'r rhyfel drwy brofiadau pobl go iawn ein cymunedau ni.

Disgrifiad o’r llun,
Osian Williams sydd yn perfformio'r gân Mwd a Gwaed

"Mae'n anodd i ni heddiw ddychmygu'r amodau erchyll yn y ffosydd, na theimladau'r milwyr oedd yn aros eu tynged yno, ond mae'r gân yma'n trio disgrifio'r uffern roedd yr hogiau ifanc yma'n mynd drwyddi."

Osian Huw Williams prif leisydd Candelas sydd yn perfformio'r gân.

Yn ôl Aled Hughes mae rhyddhau'r gân cyn y cyngerdd wedi bod yn syniad da.

"Penderfynwyd rhyddhau Mwd a Gwaed am amryw o resymau - mae'n gân sy'n adlewyrchu fy nghefndir cerddorol i a Dafydd, yn ogystal â bod yn gân sy'n gweithio ar ei liwt ei hun ar wahân i gyfanwaith y sioe.

"Osian Huw Williams yw un o sêr A Oes Heddwch?, ac mae'n wych cael y cyfle i ryddhau'r sengl hon ganddo fo.

"Mae ei chael yn drac yr wythnos ar Radio Cymru yn arbennig iawn, ac yn ffordd berffaith o gynyddu'r cynnwrf ac edrych ymlaen at y sioe!"