Essentra: 150 o swyddi dan fygythiad yng Nghasnewydd

  • Cyhoeddwyd
Essentra
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r safle ym Mharc Imperial yng Nghasnewydd yn cynhyrchu blychau i'r diwydiant manwerthu

Fe allai 150 o swyddi fod dan fygythiad yn sgil cynlluniau i gau ffatri becynnu yng Nghasnewydd.

Mae safle IP5 Essentra ym Mharc Imperial yn cynhyrchu blychau ar gyfer y diwydiant manwerthu.

Yn y gorffennol mae'r cwmni wedi cael £500,000 gan Lywodraeth Cymru i'w cynorthwyo i ehangu'u busnes yn y ddinas.

Ond y gred yw bod y safle wedi gwneud colled o £3.4m rhwng Ionawr a Mehefin a doedd hi ddim yn debygol y byddai'r sefyllfa'n gwella.

Dydy'r cynllun i gau ddim yn effeithio ar ffatri arall y cwmni yng Nghasnewydd, IP4, sy'n cynhyrchu labeli.

Ffynhonnell y llun, ESSENTRA

Dywedodd y cwmni ei fod yn deall y byddai'r cyhoeddiad yn "achosi cryn dipyn o ansicrwydd" i staff ac y byddai'n "darparu cymaint o gefnogaeth a phosibl wrth i'r broses ymgynghori fynd rhagddo".

Ychwanegodd y prif weithredwr, Paul Forman: "Yn amlwg mae'n ddrwg gennym ein bod yn dechrau ymgynghori ar hyn, ac rydw i a thîm rheoli'r prosiect wedi ymrwymo i gynnal y broses mewn modd agored, gonest a pharchus.

"Dydy'r posibilrwydd o gau safle IP5 yng Nghasnewydd ddim yn adlewyrchiad o ansawdd nag ymrwymiad ein gweithwyr.

"Yn hytrach, mae'r cynllun arfaethedig yn helpu i gynnal gweledigaeth strategol y cwmni o ddod yn brif ddarparwr gwasanaeth pecynnu arloesol, o safle effeithiol ac effeithlon."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn siomedig iawn fod Essentra'n dechrau ar gyfnod ymgynghori: "Bydd hyn yn amser pryderus i weithwyr a'u teuluoedd a byddwn yn gweithio'n agos gyda'r cwmni ac eraill i sicrhau fod gweithwyr yn cael y gefnogaeth lawn yn ystod y cyfnod anodd hwn."