Lluniau'r Sioe Fawr: Dydd Iau

  • Cyhoeddwyd

Mae'r amser wedi hedfan! Dyma gipolwg ar luniau diwrnod olaf Sioe Fawr 2017 yn Llanelwedd:

Mae'r dair merch fach yma wrth eu boddau mai merch fydd y Dr Who newydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Iola, ei chwaer Cari a'u ffrind Tanaka o'r Fenni wrth eu boddau mai merch fydd y Dr Who newydd
Disgrifiad o’r llun,
Ydy'r beirniad wedi ei blesio?
Ffynhonnell y llun, EPA
Disgrifiad o’r llun,
Tynnu'r dŵr i'r dannedd
Disgrifiad o’r llun,
Nat a Sophie o Benrhyn Gŵyr wedi cael ffrind newydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi'n bwysig gwneud yn siwr bod y ceffyl yn gwedd-u i'r achlysur!
Disgrifiad o’r llun,
'Da ni ishio bwyd rŵan!
Disgrifiad o’r llun,
Hogia' Dyffryn Clwyd di'r rhain: Efan a'i frawd Cai a'u cefnder Seth o Rhuthun
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r hufen iâ 'na dros bob man! Jimmy yw hwn o Darwen yn Sir Gaerhirfryn
Disgrifiad o’r llun,
Ffordd wreiddiol i werthu cynnyrch
Disgrifiad o’r llun,
Mynd am dro-l rownd y cylch
Disgrifiad o’r llun,
Dona'n dysgu 'chydig o ddireidi i blant Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ennil 'ma'n waith caled. Tan y flwyddyn nesa' - nos da!