25 mlynedd o garchar am droseddau rhyw

  • Cyhoeddwyd
hodgesFfynhonnell y llun, Yr Heddlu

Mae dyn 71 oed wedi cael ei garcharu am 25 mlynedd am gyfres o droseddau rhyw dros gyfnod o ddegawd.

Cafwyd Raymond Hodges o'r Barri yn euog o 24 o gyhuddiadau yn cynnwys treisio ac ymosod yn anweddus ym mis Mehefin.

Dim ond wyth oed oedd y dioddefwr pan gafodd ei threisio ganddo am y tro cyntaf.

Roedd Hodges wedi gwadu'r mwyafrif o'r cyhuddiadau yn ei erbyn, gan orfodi'r ferch i fynd drwy'r profiad o roi tystiolaeth yn yr achos yn ei erbyn.

Dywedodd y barnwr, Mr Ustus Harris-Jenkins, fod Hodges "yn ddyn gwyrdroedig, sadistaidd" oedd wedi dangos "difaterwch am les corfforol ac emosiynol y ferch".

Cafodd ei yrru i'r carchar am 25 mlynedd, a'i orchymynd i fod ar y gofrestr troseddwyr rhyw am oes.

Wrth ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd, rhoddodd y barnwr glod i'r ddioddefwraig am ei dewrder wrth fod yn rhan o'r broses gyfiawnder.