Andrew RT Davies: Cynllun parc moduro yn 'sinigaidd'

  • Cyhoeddwyd
car

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael eu cyhuddo o geisio bwrw 'mlaen gyda chynlluniau ar gyfer parc moduro gwerth £100m yng Nglyn Ebwy, cyn cwblhau'r cynllun busnes.

Mae Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, wedi dweud mai "ymgais sinigaidd" yw'r cynllun i leihau'r ergyd o wrthod prosiect Cylchffordd Cymru.

Honnodd Mr Davies fod hyn yn enghraifft arall o "addewid gan Lafur sy'n aros i gael ei dorri".

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates wedi dweud ei fod yn disgwyl gweld y gwaith o adeiladu'r parc yn dechrau erbyn mis Mawrth nesaf.

Disgrifiad o’r llun,
Penderfynodd y llywodraeth beidio â chefnogi Cylchffordd Cymru yng Nglyn Ebwy

Cafodd cynllun i greu parc moduro, gyda'r gobaith o greu 1,500 o swyddi, ei gyhoeddi ym mis Mehefin pan wrthododd Mr Skates roi cefnogaeth i Gylchffordd Cymru.

Dywedodd Mr Davies fod ganddo amheuon am y cynllun: "Mae penderfyniad Llywodraeth Cymru i dynnu'r plwg ar Gylchffordd Cymru ar ôl saith mlynedd o addewidion gwag yn ergyd enfawr, ond mae'r cynlluniau newydd ar gyfer parc moduro yn addewid arall gan Lafur, sy'n aros i gael ei dorri.

"Dydyn ni ddim hyd yn oed wedi cael achos busnes ar gyfer y cynllun eto.

"Sut all yr ysgrifennydd cabinet honni mai'r wers bwysicaf o hyn oll yw pwysigrwydd proses diwydrwydd dyladwy, wrth iddo ymrwymo i roi £100m i gynllun doedd neb wedi clywed amdano tan fis diwethaf?"