£4m ar gyfer gorsaf drenau newydd yn Bow Street

  • Cyhoeddwyd
Gorsaf Bow StreetFfynhonnell y llun, Cyngor Ceredigion
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y cynlluniau ar gyfer yr orsaf eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf y llynedd

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi arain i adeiladu gorsaf drenau newydd yn Bow Street, Ceredigion.

Dywedodd yr Adran Trafnidiaeth y bydd y cynllun yn derbyn £3.945m ar gyfer adeiladu'r orsaf, ynghyd â maes parcio ac arhosfan bws.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi gwneud cais i Lywodraeth San Steffan am dri chwarter cost y prosiect £6.8m, sef y mwyafrif y bydden nhw'n gallu ei roi.

Dywedodd yr Adran Trafnidiaeth mai cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru fyddai sicrhau bod gweddill yr arian mewn lle.

Mae Bow Street yn un o bum lleoliad ar draws Cymru a Lloegr fydd yn cael gorsafoedd newydd - gyda'r pedwar arall yn Lloegr.

Yn ôl yr Adran Trafnidiaeth, bydd yr orsaf yn cael ei ddefnyddio fel gwasanaeth parcio a theithio ar gyfer gorsafoedd Aberystwyth a'r Borth.

Ffynhonnell y llun, Ben Brooksbank
Disgrifiad o’r llun,
Gorsaf Bow Street yn 1962 - tair blynedd cyn iddi gau

Roedd gan Bow Street orsaf rheilffordd brysur yn ystod yr 19eg Ganrif, ond daeth y teithio i ben yn 1965 yn dilyn toriadau Beeching.

Ers hynny mae nifer wedi ymgyrchu i ailagor yr orsaf yno.

Y gobaith yw y bydd yr orsaf yn agor erbyn mis Mawrth 2020.