James Corfield: Gofyn i'r cyhoedd gadw i ffwrdd

  • Cyhoeddwyd
James CorfieldFfynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys
Disgrifiad o’r llun,
Mae James Corfield wedi bod ar goll ers ddydd Mawrth

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi gofyn i wirfoddolwyr gadw i ffwrdd o'r chwilio am ddyn ifanc aeth ar goll o'r Sioe Frenhinol ddechrau'r wythnos.

Does neb wedi gweld James Corfield, 19, ers iddo adael tafarn y Ceffyl Gwyn yn Llanfair-ym-muallt yn oriau mân bore Mawrth.

Roedd disgwyl iddo gyfarfod ei deulu ar faes y Sioe yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw ond wnaeth e ddim cyrraedd.

Dywedodd yr heddlu mai dim ond swyddogion gyda hyfforddiant ddylai chwilio amdano oherwydd rhesymau diogelwch.

Ddydd Iau fe wnaeth ei fam, Louise Corfield, erfyn am "unrhyw fath o wybodaeth" allai fod o ddefnydd wrth ddod o hyd i'w mab.

Ffynhonnell y llun, @BreconMRT
Disgrifiad o’r llun,
Mae timau achub yn parhau i chwilio afonydd lleol

Mae swyddogion yn chwilio eto ar faes y Sioe a'r pentref ieuenctid ddydd Gwener wedi i'r digwyddiad ddod i ben ddydd Iau.

Mae drôn y gwasanaeth tân ac achub hefyd yn cael ei ddefnyddio i chwilio am unrhyw gliwiau ar hyd Afon Gwy.

Ddydd Iau fe wnaeth tua 200 o wirfoddolwyr ymuno â thimau achub mynydd, yr heddlu a'r gwasanaeth tân yn yr ymgyrch i ddarganfod Mr Corfield.

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Louise Corfield erfyn am "unrhyw fath o wybodaeth" allai fod o ddefnydd wrth ddod o hyd i'w mab

Dywedodd yr Uwcharolygydd Jon Cymmins: "Er ein bod yn deall y pryder gan y gymuned a'r awydd i helpu chwilio am James, mae'n hollbwysig ar hyn o bryd mai dim ond swyddogion sydd wedi'u hyfforddi a'n partneriaid sy'n chwilio amdano.

"Cadw i ffwrdd yw'r help gorau y gall y cyhoedd ei roi i ni heddiw, ac wrth gwrs, adrodd unrhyw wybodaeth newydd i ni trwy ffonio 101 yn syth."

Mae Clwb Criced Maldwyn wedi canslo eu gêm ddydd Sadwrn ar ôl i chwaraewyr a chefnogwyr helpu chwilio am eu cyd-chwaraewr.

Mae Mr Corfield yn 6'2" o daldra, yn denau gyda gwallt byr brown, ac roedd yn gwisgo crys Abercrombie & Fitch a jîns pan gafodd ei weld ddiwethaf.